Join the swarm:

skepp_banner2

Avsnitt 3 – Ett skepp kommer lastat – Kryptiska önskemål från Säpo om ett ändrat EU-direktiv, och lagen om hemlig dataavläsning

Deltagare i podden: Katarina Stensson, partiledare och Henrik Passmark, vice partiledare.

Ämnen: Kryptiska önskemål från Säpo om ett ändrat EU-direktiv, och lagen om hemlig dataavläsning.

Vi reder ut vad Säpochefen Friberg klagar på i en debattartikel, nämligen möjligheten att utöka bl.a datalagringen till att gälla kommunikation via appar och intenettjänster. Men huvudsakligen tar vi tag i ett annat lagförslag som riksdagen ska ta ställning till den 19 februari: Hemlig dataavläsning, även kallat statlig hackning, som låter polisen hacka din dator eller telefon för att få tag på krypterad information. Hemlig dataavläsning är i princip riktad övervakning mot personer misstänkta för brott, och därmed i princip mer okej än massövervakning, som exempelvis datalagringen är. Men lagen har flera brister vilket gör att den kan leda till ökade risker för cyberbrott mot individer, företag och samhällsbärande funktioner.

Läs mer: Säpochef kritiserar regeringen – “Är allvarligt” https://www.svd.se/sapochef-kritiserar-regeringen
“Regeringsnej till EU-direktiv gör Säpos arbete svårare” https://www.dn.se/debatt/regeringsnej-till-eu-direktiv-gor-sapos-arbete-svarare/
European electronic communications code (recast): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1579606892488&uri=CELEX:32018L1972
The new EECC now in force – 10 takeaways: https://www.stibbe.com/en/news/2019/january/the-european-electronic-communications-code-is-now-in-force–10-takeaways
Riksdagen – Hemlig dataavläsning: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hemlig-dataavlasning_H70364
“Det ska inte vara fritt fram för polisen att hacka din dator”: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-ska-inte-vara-fritt-fram-polisen-att-hacka-din-dator-29953
“Säkerhet eller avlyssning – du måste välja Damberg”: https://www.nyteknik.se/opinion/sakerhet-eller-avlyssning-du-maste-valja-damberg-6977346

2560 853 Piratpartiet