Piratpartist på ytterligare en viktig position inför förhandlingarna om DSA

7 maj, 2021

I am honored to be participating in the #DigitalServicesAct#DSA negotiations as the Civil liberties committee’s LIBE opinion rapporteur. Give us input on needed amendments using the public collaboration tool we have set up: https://www.greens-efa.eu/en/digital-services-act-consultation.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, på Twitter

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för PIratpartiet, har sedan tidigare utnämnts till rapportör för Digital Services Act (DSA) i parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI). Nu har han också blivit utnämnd till rapportör i parlamentets utskott för medborgarrättsliga frågor (LIBE). Eftersom DSA ser ut att bli den viktigaste reformen för internet de kommande åren är det ett mycket positivt besked att en pirat får en så viktig post i förhandlingarna som Patrick nu fått!

Vad är en rapportör?

Det är utskotten som är kärnan i Europaparlamentets arbete. När ett lagförslag från EU-kommissionen kommer till Europaparlamentet går det till det utskott som ansvarar för ämnesområdet. Om lagförslaget till exempel gäller miljöområdet är det miljöutskottet som ska arbeta med lagförslaget. Det utskott som fått ett lagförslag på sitt bord utser en så kallad rapportör bland utskottets ledamöter. Rapportören kommer att vara ansvarig för utskottets arbete med lagförslaget. Rapportörens uppdrag är att sätta sig in i frågan och ta fram ett betänkande, alltså ett förslag på hur Europaparlamentet ska besluta om lagförslaget. Rapportören ska också förhandla med ministerrådet om hur lagen ska utformas.

Utöver det huvudsakligen ansvariga utskottet (i fallet med DSA är det JURI) brukar ytterligare utskott komma med åsikter. De har så kallade åsiktsrapportörer (opinion rapporteur), som har ett liknande ansvar för att utskottet ska ta fram ett paket åsikter om lagförslaget, vilka det huvudsakligen ansvariga utskottet kan utgå från.

Vad är Digital Services Act?

Efter upphovsrättsdirektivet och artikel 13/17 (på väg att implementeras i medlemsländerna), terrorförordningen TERREG (nyss genomröstad i EU-parlamentet, blir lag om ett år), så kommer nu mandatperiodens viktigaste lagförslag rörande internet: Digital Services Act.

Ambitionen är att ta ett större helhetsgrepp i internetregleringen och ersätta stora delar av det gamla e-handelsdirektivet. Den nya lagen verkar bli heltäckande och gälla bland annat nätplattformar, internetleverantörer, sökmotorer, domännamnssystem och mycket mera. Utan tvekan är DSA (tillsammans med systerlagen Digital Markets Act) den lagstiftning på gång som är viktigast för nätets utveckling i EU.

Vill du påverka hur DSA till slut utformas så tar Breyer och hans grupp emot åsikter här.

Läs mer om DSA på vår översiktssida.

Vem är Patrick Breyer?

Patrick Breyer var med och startade det tyska Piratpartiet 2006. Mellan 2012 och 2017 satt Patrick i delstatsparlamentet för Schleswig-Holstein, där han bland annat arbetade mycket med transparens i lokalpolitiken och skydd mot utbyggd övervakning. Sedan 2019 är han EU-parlamentariker.

Läs mer om Patrick här.


Donera

Det bästa sättet att ekonomiskt stödja vår verksamhet på är genom att bli vad vi kallar guldpirat - en person som donerar till oss regelbundet, varje månad. Dessa donationer gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet och planera för framtiden. Bli guldpirat genom att klicka på knappen nedan.

Du kan också donera enskilda belopp via Swish (1231792159) eller PayPal.

Guldpirat


Swish

PayPal

Bli pirat

Att bli medlem i Piratpartiet är det enklaste sättet att visa stöd för vad vi gör. Det är helt gratis, eftersom vi inte tycker att ekonomi ska vara en barriär för att engagera sig i politiken. Välkommen ombord!