Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Österrike lägger fram förslag till implementering av upphovsrättsdirektivet

Österrike har nu presenterat sitt förslag till implementering av upphovsrättsdirektivet från 2019. Det finns tre intressanta detaljer i implementeringen, rörande långtgående krav på licensiering av innehåll på nätplattformar, tvång till kollektiva förhandlingar rörande länkskatten, och ett minimi-krav på hur stora uppladdningar ska vara för att uppladdningsfilter ska aktiveras.

Licensieringskrav

>
Upplägget i artikel 13 (numera 17) av upphovsrättsdirektivet är detta: (i) nätplattformar måste göra tillräckliga ansträngningar för att skaffa licenser till allt upphovsrättsskyddat material som kan laddas upp till dem, (ii) för material de inte har lyckats skaffa licens till ska ett uppladdningsfilter etableras. Plattformar ställs inför ett val: antingen licens eller filter.

I Österrike har man valt att implementera licenskravet strikt. En plattform för att dela bilder, som Flickr, måste licensiera alla bilder (fotografier, målningar, och så vidare) som finns i hela världen. Det räcker inte med ett generellt avtal med Österrikes insamlingssällskap för konstnärer.

Österrike har inte heller implementerat något krav på överklagningsmöjligheter för den som får sina uppladdningar blockerade av uppladdningsfiltren.

Kollektiva förhandlingar om länkskatt

>
Artikel 11 (numera 15) i upphovsrättsdirektivet handlar om det som kallats länkskatt. Mer konkret handlar det om införandet av en ny närstående rättighet för pressförlag, som gör att den som vill återanvända små utdrag ur nyhetstexter först måste förhandla om licens med pressförlaget. Det är alltså inte en ny rättighet för författarna till texterna, utan förlagen. Eftersom närstående rättigheter inte har samma krav på originalitet som vanlig upphovsrätt gäller artikel 11/15 i grunden även mycket små utdrag ur texter eller till och med rubriker.

Det är Europas stora tidningsförlag som i många år har lobbat för en sådan ny närstående rättighet, och flera mindre förlag har kommit ut som motståndare. För dem är det viktigare med synlighet än de mindre summor licenspengar som kan tvingas in från till exempel Facebook eller Google News, vilka är måltavlorna för de stora förlagen.

“Such proposals make it harder for us to be heard, to reach new readers and new audiences. They create new barriers between us and our readers […] It will be harder for us to be present, discovered and accessed by our readers online. It will be harder for our readers to engage with our stories online, to share links or our headlines with their friends. It will be harder for us to grow, develop new sources of information and innovate in our business.”

Alliance of independent publishers, som bland annat representerar 900 olika tidningar i Spanien och 155 lokala tidningar i Italien

“[The plan] will stifle and drown the process of digital transformation”

El País, en av Spaniens större dagstidningar

“[The plan] risks […] putting all EU-based publications at a competitive disadvantage.” –71 independent publishers

71 oberoende publicister i ett öppet brev

I Österrike är förslaget nu att valet mellan synlighet och pengar ska tas ifrån alla enskilda publicister. Alla förlag ska tvingas att förhandla kollektivt om samtliga licenser. De gemensamma insamlingssällskap som ska representera förlagen i förhandlingarna kommer domineras av de stora nyhetstidningarna. Mindre, oberoende publicister kommer få sin synlighet begränsad av sina största konkurrenters intressen.

Tröskel för uppladdningsfilter

>
Det österrikiska lagförslaget innehåller dock en ljuspunkt, om än en liten sådan. Eftersom risken för falska positiv ökar ju mindre det material som körs igenom ett uppladdningsfilter är så föreslår lagen att man ska ha en storlekströskel för uppladdningsfiltrens aktivering. Förslaget är att icke-kommersiella uppladdningar som är kortare än 20 sekunder (video/ljud), 1 000 tecken (text) eller 250 kB (bilder) inte ska gå igenom uppladdningsfiltren utan publiceras direkt.

Vad händer i Sverige?

>
Vi väntar fortfarande på Sveriges implementeringsförslag, vilket verkar fördröjas tills vidare. Gissningsvis väntar man på ytterligare tydliggöranden från EU-kommissionen. Deadline för implementering löper egentligen ut under sommaren.

Läs mer hos Epicenter och Femte Juli-stiftelsen.

3000 1000 Piratpartiet