Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Polisen avslöjar behovet av Piratpartiets drogpolitik

Robin Nilsson, chef på Polisens gatulangningsgrupp i Göteborg, avslöjar mellan raderna i ett inslag hos SVT Väst varför Piratpartiets drogpolitik behövs i dagens Sverige och hur misslyckad den rådande drogpolitiken är. Tyvärr väljer regeringen att ignorera Folkhälsomyndigheten och annan forskning på området som visar på behovet av drogpolitiska reformer.


Drogpolitiken har misslyckats

>

”Det är lättare att få tag på narkotika än vad det är att få tag på alkohol”

Robin Nilsson

Om syftet med kriminaliseringen av narkotikabruk är att minska bruket och försämra tillgängligheten så har uppenbarligen kriminaliseringspolitiken misslyckats totalt. Bruket av cannabis har ökat sen kriminaliseringen. Styrkan (THC-halten) i cannabis har ökat de senaste tio åren, vilket gör att fler och fler som brukar cannabis blir beroende av substansen. Tillgängligheten till cannabis har ökat så mycket att en fjärdedel av gymnasister menar att de kan få tag på cannabis inom 24 timmar. Och enligt polischef Robin Nilsson är det alltså enklare att få tag på cannabis än alkohol.

”Cannabis är en stor produkt i gängmiljö. Det är en stor del i varför man skjuter varandra här i Göteborg. … En enstaka individ som röker cannabis i sin egen lägenhet skadar ingen, förutom sig själv. Men köpet han har gjort av cannabis skadar en jäkla massa människor.”

Robin Nilsson

Visioner för en reglering av cannabismarknaden

>
Just eftersom det privata bruket av cannabis huvudsakligen skadar en själv och ens närstående, och dessutom i begränsad utsträckning, menar vi att det bör vara lagligt men reglerat. Precis som bruket av alkohol eller tobak, vilka båda är skadliga droger att bruka men som säljs på reglerade marknader. Som Robin Nilsson påpekar är den allvarligaste bieffekten av cannabisbruk idag att man göder kriminella nätverk. Enligt vissa polisutredningar får dessa nätverk åtminstone hälften av sina intäkter från försäljning av cannabis.

Även detta åtgärdas vid en reglering, då de allra flesta kommer välja att köpa sin cannabis från licensierad återförsäljare. Precis som de allra flesta köper sin alkohol från Systembolaget och inte kriminella nätverk. Licensierade återförsäljare kan i sin tur underkastas krav på lägre THC-halter än vad som gäller för gatucannabis idag. Det skulle sänka riskerna för bieffekter och beroende för brukare. Dessutom kan åldersgränser införas, med målet att minska cannabisbruket bland unga, som löper större risker vid bruk av cannabis.

Piratpartiet vill lägga om Sveriges drogpolitik och utvärdera hur en reglering av cannabismarknaden skulle kunna se ut, med syfte att minska missbruket och dra undan mattan för gängkriminaliteten.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...