Trilogkompromiss

Trilogkompromiss nådd om massövervakning av privat kommunikation

EU-parlamentet är på väg att rösta för massövervakning av dina chattkonversationer och email. Det uttalade syftet är att motverka barnpornografi och grooming, men konsekvensen riskerar bli att privat digital kommunikation slutar vara just privat. Tanken är att automatiska filter ska upptäcka misstänkt innehåll, vilket sedan ska analyseras av inte bara polis utan även privata organisationer.

Genom den första lagstiftningen – den som är aktuell just nu – tillåts privata företag att utföra denna övervakning. Genom den andra lagstiftningen – som ska presenteras i sommar – ska de tvingas att utföra massövervakningen. Enligt undersökningar motsätter sig 72 % av tillfrågade medborgare förslaget.

Förhandlingarna (trilogerna) mellan parlamentet och ministerrådet om den första lagstiftningen är just avslutade, och tyvärr har parlamentets representanter i princip lagt sig platt för ministerrådets krav. Vår EU-parlamentariker Patrick Breyer sammanfattar:

This unprecedented deal means all of our private e-mails and messages will be subjected to privatised real-time mass surveillance using error-prone incrimination machines inflicting devastating collateral damage on users, children and victims alike. Countless innocent citizens will come under false suspicion of having committed a crime, under-agers will see self-generated nudes (sexting) fall in wrong hands, abuse victims will loose safe channels for counselling.

This agreement sets a terrible precedent and is a result of a campaign of disinformation and moral blackmailing. Unleashing such denunciation machines is ineffective, illegal and irresponsible. It’s using totalitarian methods in a democracy.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Bakgrund

Den 29 april 2021 nådde Europeiska unionens lagstiftare en preliminär överenskommelse om en så kallad ”temporär lagstiftning” som tillåter företag att övervaka alla användare av deras webbsidor och appar. Rent juridiskt är det ett undantag från ePrivacy-direktivets krav på att den privata naturen hos kommunikation ska respekteras av den som tillhandahåller till exempel mejl- eller chatt-tjänster.

Förslaget om massövervakning motiveras med viljan att hjälpa utsatta barn. Genom att ”upptäcka, ta bort och rapportera material om sexuella övergrepp mot barn” ska företag hjälpa myndigheter att bekämpa övergrepp på barn online.

Hård kritik har kommit från bland annat Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och EU-parlamentets utredningstjänst (EPRS). Men också från många andra håll, till exempel den tyska datatillsynsmannen:

“A blanket and unprovoked monitoring of digital communication channels is neither proportionate nor necessary to detect online child abuse. The fight against sexualised violence against children must be tackled with targeted and specific measures. The investigative work is the task of the law enforcement authorities and must not be outsourced to private operators of messenger services.”

Alla våra privata e-post- och chattmeddelanden riskerar att genomgå en privatiserad massövervakning i realtid. Detta kommer genomföras av algoritmer, som vi vet är benägna till fel och misstag. Det leder i sin tur till att misstänkta medborgare blir rapporterade till polisen och får sin privata kommuniktion granskad.

Vi har redan svenska exempel på hur fel det kan bli. Babak Karimi blev brutalt häktad, förhörd och misstänkt för produktion av barnpornografi på grund av just denna process. NCMEC, en amerikansk organisation som bistår myndigheter i arbetet mot sexuella övergrepp på barn, hade fått en automatisk rapport från Yahoo om ett antal mejlade bilder som klassificerats som barnpornografi. Det visade sig under förhören att bilderna var på Karimis sambo Dennis, 30 år gammal.

Enligt schweizisk polis är 86 % av rapporterna de får från dessa automatiska filter felaktiga. De anklagar en oskyldig för ett oerhört grovt brott. Därför slösar metoden också med polisens resurser.

Algoritmisk, automatisk massövervakning, leder till att otaliga oskyldiga falskt misstänks för grova brott. Ungdomar som använder digitala tjänster för sexting kan få se sina egna intima bilder och meddelanden delas med människor de saknar relation till eller förtroende för. Med tanke på uppgifterna om hur nakenbilder samlades in och delades bland personalen på NSA är det inte någon ogrundad farhåga.

Piratpartiets ståndpunkt

Piratpartiet är emot massövervakning av privat kommunikation. Effektiv resursfördelning, riktade insatser, och traditionellt polisiärt utredningsarbete är det bästa sättet att lösa brott även inom den digitala världen. Till exempel kunde nyligen tysk polis stänga ner ett barnpornografinätverk på darknet. Detta trots avsaknad av chattövervakning och trots att de kriminella använde sig av tekniskt avancerade krypterings- och säkerhetslösningar.

Vi anser att medborgare ska ha en rätt till privat kommunikation. Den rätten kan bara åsidosättas i undantagsfall där goda skäl föreligger. Som vid riktade insatser mot människor som misstänks för grova brott. Men att övervaka medborgare som inte är misstänkta för brott, utifall att de kanske har begått brott, det är oacceptabelt för Piratpartiet.

Vad händer just nu?

Omröstning om förslaget att tillåta massövervakning kommer inom en snar framtid ske i EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter (LIBE). Där ska kompromissen från trilogförhandlingarna antingen förkastas eller bekräftas.

Förslaget om att tvinga fram massövervakningen kommer läggas fram under sommaren, enligt EU-kommissionens tidigare uttalanden.

1920 1080 Piratpartiet
Sök efter...