Join the swarm:

Terreg Header

Censurlagen TERREG antagen – om ett år får EU-myndigheter möjligheten att ta bort yttranden från internet

På grund av den stora enigheten i EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter (LIBE) blir det ingen omröstning om censurlagen TERREG i EU-parlamentets plenum. Om ett år träder TERREG i kraft. Det kommer medföra att myndigheter i alla EU-länder kommer kunna begära att innehåll tas bort från internet i hela EU, utan föregående rättslig prövning. Dessa myndigheter kommer kunna begära att svenska nätanvändare får sina digitala yttranden raderade från svenska plattformar, oavsett om yttrandena klassas som terrorism i Sverige eller inte.

Vi kommer aldrig få veta hur flera av våra svenska parlamentariker till slut hade ställt sig till lagen. Men alla tre svenska parlamentariker som deltog i den avgörande omröstningen i LIBE röstade för TERREG. Det var Tomas Tobé (M), Sara Skyttedal (KD) och Even Incir (S). Den svenska regeringen har med alla oppositionspartiers goda minne också varit för TERREG.

Vad kommer TERREG innebära?

>

Som vi tidigare rapporterat har våra EU-parlamentariker deltagit i trilogförhandlingar där man lyckats ta bort kravet på att nätplattformar skulle ha automatiska filter som på något magiskt vis skulle stoppa all terrorpropaganda. Det som är kvar i TERREG är dock fortfarande hårresande farligt för samhället.

“As the state of the rule of law in Europe is continuously deteriorating, the EU is giving further sweeping powers to law enforcement authorities to crack down on legitimate protests, freedom of expression, and media and artistic freedoms online. This is likely to affect groups already disproportionately targeted by counter-terrorism measures.”

Anna Mazgal, EU Policy Advisor, Wikimedia Deutschland

Allra värst är öppningen för att varje EU-land ska utse en myndighet som får mandat att granska vad som sägs på internet och bestämma vad som ska tas bort. Borttagningen ska se av den berörda nätplattformen, inom en timme. Borttagningen ska dessutom vara effektiv i hela EU, oavsett vilket lands myndighet som utfärdade begäran och vilket land plattformen befinner sig i. Den korta tidsrymden som plattformar har på sig för att hantera borttagningsbegäranden kommer innebära att de flesta inrättar system för automatisk censur.

“The Regulation allows an EU state to request the removal, within the hour, of content hosted in another country on the grounds that it is ‘terrorist’ content. What this means is that somebody like Viktor Orban could ask for the removal of content uploaded in another country because it criticises his government.”

Eva Simon, Senior Advocacy Officer, Liberties

Det här är en kraftig inskränkning i vår yttrandefrihet och därmed också en försämring av europeisk demokrati. Särskilt som definitionen av terrorinnehåll är så vag och olika i varje EU-land. Vi kan mycket väl få se den spanska regeringen förbjuda diskussioner om katalansk självständighet i EU, Ungern förbjuda positiva meddelanden om Greenpeace, eller Frankrike förbjuda organisering av rörelser som Gula Västarna.

Most worrying, any EU country can issue a removal order of online content hosted anywhere in the EU within the hour, without any checks or judicial review. This could open the way for authoritarian regimes, like those in Poland and Hungary, to silence their critics abroad by issuing removal orders beyond their borders, effectively extending their jurisdiction beyond their borders. Because this must happen within the hour, online platforms will have no option but to comply with these orders to avoid fines or legal problems. The regulation also doesn’t solve disagreements among EU countries over what constitutes terrorism, irony, art, or journalistic reporting.

Öppet brev från medborgarrättsorganisationer i EU

Filter i framtiden?

>

Så långt de konsekvenser av TERREG som är tydliga. Men förordningen innehåller också ett otydligt krav på att ”särskilt utsatta” plattformar ska vidta egna åtgärder för att förhindra spridning av terrormaterial. Även om man inte uttryckligen kräver att de ska använda automatiska filter, är det väldigt troligt att det blir lösningen.

“To comply with TERREG, many platforms may use automated decision making systems to remove content, which is problematic. Machine learning systems for detection and identification of potentially illegal content are context blind and commit errors that are ultimately paid for by users’ fundamental rights and freedoms. While fighting against the terrorism is an important objective, TERREG will actually hurt freedom of expression for people across Europe and beyond, and miss its mark.”

Eliška Pírková, Europe Policy Analyst, Access Now

Våra parlamentariker kommenterar

>

We really are risking censorship across Europe. Hungarian and Polish governments already demonstrated they have no issues removing content that they disagree with. This regulation allows them to spread these practices to the territory of any other Member State,”

This regulation can indeed strengthen the position of authoritarians. European Pirates as well as dozens of NGOs were pointing out the issue for a long time, but most political groups ignored our warnings. We are likely to see Europe undermine its fundamental values,” 

Marcel Kolaja, vice ordförande för EU-parlamentet och EU-parlamentariker för det tjeckiska Piratpartiet
Till vänster: Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet. Till höger: Katarina Stensson, partiledare för det svenska Piratpartiet

In the negotiations we have achieved important partial successes: Preventing an obligation on platforms to use error-prone upload filters, explicitly protecting journalism, art and science as well as introducing an exception for small and non-commercial operators from the 1-hour deletion deadline. Still the unprecedented ultra-fast cross-border removal orders without judicial review threaten freedom of expression and freedom of the press online. Anti-terrorism legislation is again and again being abused for entirely different purposes such as to crack down on Spanish separatists and artists, French protesters or refugees in Hungary.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Läs mer

>
https://edri.org/our-work/european-parliament-confirms-new-online-censorship-powers/
https://www.patrick-breyer.de/en/authoritarians-will-be-allowed-to-suppress-freedom-of-expression-european-pirates-criticize-approval-of-controversial-terreg-regulation/
https://femtejuli.se/2021/04/29/rapport-behovet-av-censur-av-terror-relaterat-innehall-online-ar-overdrivet/

Den framröstade texten: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-INIT/en/pdf

2560 853 Piratpartiet