Untitled Design(4)

Trilogerna om TERREG har avslutats!

Igår avslutades trilogerna om TERREG. EU-parlamentet och ministerrådet har därmed hittat en kompromiss som båda parterna kan leva med. Inom kort kommer EU-parlamentet att hålla en omröstning i plenum om TERREG, vilket är sista möjligheten att stoppa lagen. Exakt hur trilogens kompromiss ser ut vet vi inte än – vi får vänta tills juristerna skrivit klart – men vi vet en del om dess generella drag. Piraterna i parlamentet har lyckats begränsa vissa av TERREGs värsta sidor, men lagen är i sin helhet fortfarande ett enormt hot mot våra fri- och rättigheter.

Vi pirater vann ett par segrar under trilogförhandlingarna: vissa undantag för journalistik, konst och forskning, till exempel, men framför allt lyckades vi förhandla bort kravet på uppladdningsfilter.

“After hard work and protests from civil society, we were able to achieve important partial successes: We have prevented an obligation on platforms to deploy error-prone upload filters. Journalism, arts and sciences are protected now. We have also implemented an exemption from to the 1-hour deletion deadline for small and non-commercial platforms.”

Patrick Breyer sin blogg

Men TERREG är fortfarande i sin helhet ett massivt hot mot våra fri- och rättigheter. Med vissa undantag har statliga myndigheter i EU fått rätten att beordra borttagandet av yttranden i alla EU-länder som de anser utgör terrorism, utan att ens behöva gå via domstol. TERREG instiftar därmed ett verktyg för censur utan motstycke i modern svensk lagstiftning.

”The fact that Victor Orban will in future be able to have Internet pages deleted directly in Germany opens the door to politically motivated Internet censorship. Freedom of expression in Europe is being harmonized to the lowest common denominator. There is no judge’s prerogative for deletion orders. And the definition of terrorism is alarmingly broad and susceptible to abuse.”

Patrick Breyer, citerad av Piratenpartei, automatisk översättning av Deepl, vår emfas

“The possibility to delete content by a competent authority of any Member State is a major blow to fundamental rights. With this mechanism, Viktor Orbán could delete legitimate content in the Czech republic or Germany. For instance, legitimate criticism of the Hungarian government could be deleted across Europe by marking such criticism as terrorism.

Marcel Kolaja om TERREG, vår emfas

Eftersom TERREG utgör ett så stort ingrepp i vår yttrandefrihet är det mycket möjligt att lagen – precis som den kritiserade franska Avia-lagen – kommer fällas i domstol.

”I have worked hard to ensure that fundamental rights are respected in order to prevent the ordinance from being declared null and void by courts, as happened with a similar French law (AVIA), which was declared unconstitutional by the French Constitutional Court. Unfortunately, this did not succeed. A regulation that has failed in the courts is the most ineffective means of cracking down on terrorist content online.

Overall, the planned ordinance is unlikely to prevent terrorist attacks. To prevent terrorist radicalization and recruitment, it would make more sense to address legitimate grievances such as discrimination against Muslims and human rights violations. It would be necessary to provide stable funding for civil society work against hate ideology and Islamism, as well as de-radicalization and dropout programs. Finally, vigorous prosecution of terrorism and the content that incites it is important. Too often, terrorists have been known to the police for a long time, but their tracks have not been followed up. Even in the negotiations on the EU regulation, governments refused to impose a reporting requirement for criminal terrorist publications because consistent prosecution is too much work for them.

Patrick Breyer, citerad av Piratenpartei, automatisk översättning av Deepl, vår emfas.

Mer detaljer om hur kompromissen troligen ser ut

>

Som sagt så vet vi inte detaljerna i överenskommelsen som uppnåtts i trilogen än, men vi kan göra välgrundade gissningar utifrån hur förhandlingarna sett ut under hösten.

Uppladdningsfilter

Kommissionens ursprungliga förslag var som bekant att alla nätplattformar där användare själva kan aktivt delta på olika vis skulle tvingas att installera uppladdningsfilter, vilka automatiskt skulle censurera misstänkt terrormaterial.

I lagtexten kallas detta för ”proactive measures”, något som parlamentets förhandlare under hösten lyckats byta ut mot ”specific measures”, som inte tvunget måste vara automatiska, utan bara när det är ”appropriate”.

”This is a great success for civil society and parliament. However, voluntary use will still be allowed, and the EU will continue to put pressure on providers to use the error-prone upload filters.”

Patrick Breyer till Netzpolitik

I sitt pressmeddelande om kompromissen använder dock kommissionen uttrycket ”proactive measures”. Det råder delade meningar om vad man kommit överens om, tydligen. Vi får invänta lagtexten för klarhet i frågan.

Enligt ett tidigare kompromissförslag skulle plattformar rapportera till nationella myndigheter vilka ”specific measures” de använder för att stoppa spridning av terrorisminnehåll, vilket sedan ska godkännas av myndigheten. Ifall myndigheten bedömer att plattformen inte gjort tillräckligt mycket finns potential för böter på upp till 4% av årlig omsättning.

Beroende på exakt hur (och om) det här implementerats i trilogens kompromiss finns det stora risker för incitament till överblockering även utan explicit tvång på uppladdningsfilter.

Entimmesregeln

TERREG innehöll från början en paragraf som ger nationella myndigheter rätten att begära att nätplattformar tar bort sådant som myndigheterna bedömer som terrorisminnehåll. Borttagandet ska ske inom en timme.

Piraterna lyckades i förhandlingarna införa vissa undantag för mindre tjänster, journalistik et cetera. Dessutom ska operatörer av plattformar som inte lyckas ta bort material i en timme kunna framhålla tekniska eller operativa skäl som ursäkt – till exempel att den enda individen bakom sidan låg och sov. Annars är det böter på upp till 4% av årlig omsättning som gäller för den som inte tar bort material inom en timme. Detta utgör ett väldigt starkt incitament till att på frivillig basis inrätta uppladdningsfilter eller andra censuråtgärder.

Myndigheterna i EU-länder ska inte bara kunna begära att material tas bort från plattformar i deras eget land, utan i hela EU. Franska eller ungerska myndigheter ges alltså rätten att begära att saker tas bort från svenska hemsidor.

Piraterna försökte förhandla in att myndigheterna skulle behöva gå via en oberoende domstol, vars uppdrag skulle vara att granska att det berörda materialet faktiskt utgör terrorisminnehåll enligt förordningens definition. Detta gick inte ministerrådet och kommissionen med på.

”The fact that Victor Orban will in future be able to have Internet pages deleted directly in Germany opens the floodgates to politically motivated Internet censorship. There is a lack of a judge’s prerogative for deletion orders.”

Patrick Breyer till Netzpolitik

Så fort den konkreta kompromissen offentliggjorts kommer vi publicera och kommentera den. Därefter är nästa anhalt omröstning i EU-parlamentets kammare någon gång under våren.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...