Bitcoin 3406638 1920

Regeringen tillsätter utredning om e-krona

Efter att riksbanken luftat idéer om implementationer av en e-krona (alltså en digital centralbankspeng, motsvarande kontanterna) och pilotprojekt (med brister) lanserats tillsätter nu regeringen en utredning som bland annat ska ta ställning till behovet av en e-krona.

Utredningen ska vara färdig om två år, den siste november 2022. Vi väntar med spänning på dess slutsatser.

Piratpartiet vill se ett decentraliserat system för e-kronan, som då också blir mer robust. Bankernas centraliserade betalningssystem Swish är sårbart just för att det är centraliserat. För en så viktig samhällsfunktion som pengar är det önskvärt att prioritera säkerhet och stabilitet. E-kronan ska kunna erbjuda anonyma transaktioner och bygga på öppen källkod.

1920 1152 Piratpartiet
Sök efter...