Join the swarm:

Datalagringskalendern

Datalagringskalendern dag 16: Edward Snowden
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Datalagringskalendern dag 16: Edward Snowden

Att säga att du inte bryr dig om rätten till ett privatliv för att du inte har något att dölja är samma sak som att säga att du inte bryr dig om yttrandefrihet för att du inte har något att säga. Andra människor befinner sig inte alltid i samma situation som du. Vissa har saker som de av legitima skäl vill dölja från samtida och framtida regeringar – och vilken rätt har du att förneka dem denna möjlighet?

Läs mer
3000 1000 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 15: Världens största digitala övervakningsapparat
Dag 15

Datalagringskalendern dag 15: Världens största digitala övervakningsapparat

”Because of the utter lack of evidence that a terrorist act has ever been prevented because searching the NSA database was faster than other investigative tactics – I have serious doubts about the efficacy of the metadata collection program” – Richard Leon, federal domare i USA

Läs mer
1280 994 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 14: Var är Dambergs respekt för rättsstaten?
Dag 14

Datalagringskalendern dag 14: Var är Dambergs respekt för rättsstaten?

”Det är svårt att tolka inrikesministerns uttalanden på annat sätt än att han har haft som syfte att förmå teleoperatörerna att gå vid sidan av rättsordningen.” Anti Avsan, riksdagsledamot Moderaterna

Läs mer
1920 1238 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 13: Ineffektiv brottsbekämpning
Dag 13

Datalagringskalendern dag 13: Ineffektiv brottsbekämpning

”I cannot imagine a more ’indiscriminate’ and ’arbitrary invasion’ than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every citizen.”

Läs mer
1920 1284 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 12: ”Storebror ser dig”
Dag 12

Datalagringskalendern dag 12: ”Storebror ser dig”

”De uppgifter som leverantörerna är skyldiga att lagra kan sammantagna göra det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om privatlivet för de personer vilkas uppgifter har lagrats. EU-domstolen konstaterar att man bland annat kan kartlägga deras vanor i vardagslivet, deras stadigvarande och tillfälliga uppehållsorter, deras dagliga förflyttningar och förflyttningar i övrigt, de aktiviteter de utövar, deras sociala relationer och de umgängeskretsar de rör sig i.”

Läs mer
1920 1459 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 11: “Ett allvarligt ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter”
Dag 11

Datalagringskalendern dag 11: “Ett allvarligt ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter”

EU-domstolen slog 2016 fast att den svenska datalagringslagen utgjorde ett synnerligen allvarligt ingrepp i medborgarnas rätt till privatliv och skydd av personuppgifter. Sverige ålades att omedelbart sluta med detta angrepp på våra mänskliga rättigheter.

Läs mer
1920 1459 Piratpartiet
Datalagringskalendern dag 9: ”Saving [data] is dangerous because many people want it.”
Dag 9

Datalagringskalendern dag 9: ”Saving [data] is dangerous because many people want it.”

I det så kallade Tele2-målet framgår att operatören mottagit tusentals förfrågningar om uppgifter från deras datalagring. Det är en tydlig indikation på att datalagring aldrig handlat om att enbart bekämpa grov brottslighet eller terrorism.

Läs mer
1920 1114 Piratpartiet
  • 1
  • 2