Datalagringskalendern dag 18: "Det är dags att riva övervakningssamhället."

18 oktober, 2019

”Övervakningssamhället har sålts in som ett sätt att öka vår trygghet och säkra våra rättigheter, men allt det gett oss är slöseri med resurser, ett urholkat privatliv och otrygghet. Det är dags att riva övervakningssamhället.” – Katarina Stensson, tillträdande partiledare för Piratpartiet

Den 1 oktober återinfördes datalagring i Sverige. Trots att vi inte är misstänkta för brott ska nu data om var vi befinner oss, vilka vi pratar med och vilka hemsidor vi besöker åter samlas in om alla oss svenskar. Det här är information så känslig att man med hjälp av den kan kartlägga en människas liv i detalj. Forskare på Stanford har till exempel kunnat visa att man med hjälp av information om vem som ringt vem, när och var, kan dra långtgående slutsatser om till exempel hälsoproblem och finansiella situationer. Med en tidigare chefsjurist på NSA:s ord: “Metadata berättar definitivt allt om någons liv”.

Eftersom datalagring utgör ett så grovt intrång i människors rätt till ett privatliv så har FN upprepade gånger uppmanat stater att undvika dylika lagar, eftersom de varken är nödvändiga eller proportionerliga.

EU-domstolen avgjorde 2016 att datalagring utgör ett så allvarligt ingrepp i privatlivet att det är olagligt i EU, eftersom det bryter mot stadgan om grundläggande rättigheter. Lagar om generell datalagring utgör ett så allvarligt ingrepp i medborgarnas rätt till privatliv och dataskydd att medlemsländer i EU är förbjudna att stifta dem. Domstolen var tydlig med varför generell datalagring inte kan tillåtas: övervakningen får inte riktas mot allt och alla, hela tiden, utan måste begränsas till att användas mot en riktad personkrets under begränsad tid.

Trots detta valde riksdagens partier, med undantag för Vänsterpartiet, att i början av sommaren rösta igenom en ny datalagringslag som träder i kraft den 1 oktober, som likt den upprivna lagen gäller allt och alla. På så sätt kastar man inte bara vår rätt till privatliv på sophögen, utan också rättsstatens princip om att även regeringen behöver följa lagen.

Om våra riksdagspartier inte anser rätten till privatliv vara en grundläggande rättighet borde de arbeta för en ändring av stadgan om grundläggande rättigheter i EU, istället för att bryta mot stadgan genom att återinföra generell datalagring. Och vill de inte att EU-domstolen ska stå över regeringen borde de arbeta för ett utträde ur EU.

Våra riksdagspartier verkar dock för fega för att vara ärliga med att man egentligen – uppenbarligen – vill göra detta. De väljer istället att vara hycklare. Vi pirater anser däremot att varken rätten till privatliv eller rättsstatens principer kan förhandlas bort om vi menar allvar med att Sverige ska vara ett fritt och demokratiskt samhälle.

Vi lever i en tid av stora samhällsförändringar med många orosmoment, men vi skapar inte trygghet genom att bryta ner våra grundläggande rättigheter, utan genom att stärka dem.

***

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.


Donera

Det bästa sättet att ekonomiskt stödja vår verksamhet på är genom att bli vad vi kallar guldpirat - en person som donerar till oss regelbundet, varje månad. Dessa donationer gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet och planera för framtiden. Bli guldpirat genom att klicka på knappen nedan.

Du kan också donera enskilda belopp via Swish (1231792159) eller PayPal.

Guldpirat


Swish

PayPal

Bli pirat

Att bli medlem i Piratpartiet är det enklaste sättet att visa stöd för vad vi gör. Det är helt gratis, eftersom vi inte tycker att ekonomi ska vara en barriär för att engagera sig i politiken. Välkommen ombord!