Join the swarm:

Valmanifest EU-valet 2024

Valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2024

Vi står i en tid av parallella och sammanflätade kriser, samtidigt som teknologiska och vetenskapliga framsteg presenterar nya och fantastiska möjligheter varje dag. Istället för att följa de auktoritära strömmarna i vår omvärld, är det i detta ögonblick som vi intensifierar vår kamp för ett fritt och inkluderande Europa.

Med en stark övertygelse om att frihet, värdighet och deltagande är kärnan i framtidens digitala, demokratiska samhälle, presenterar vi vårt manifest för Europaparlamentsvalet 2024.

Eye

Motstånd mot övervakning

Vi verkar för starkare lagar som skyddar ditt privatliv och begränsar övervakning – och vi förespråkar öppenhet och ansvarsutkrävande i användningen av teknologi som avser att spåra, avlyssna eller manipulera dig.

Piratpartiet vill säkerställa din frihet och accepterar inte ett samhälle där integritet offras för påstådd säkerhet eller ekonomisk vinst. Med massövervakning kan vi aldrig skapa ett samhälle där alla är trygga.

Robot

Utveckling av AI för dig

Artificiell intelligens är kraftfulla verktyg som ska tjäna mänskligheten – inte hota den. Vi strävar efter att skapa en balanserad regleringsram för AI, främja innovation samtidigt som vi skyddar mot användandet av AI som bryter ner individuella rättigheter och demokratiska funktioner.

Vi pirater ser möjligheten för AI att vara ett otroligt verktyg för att lära, ta bättre beslut och för vetenskapliga framsteg vi tidigare bara drömt om. AI förändrar arbetsmarknaden, men kan också ge hopp om en mer meningsfull vardag. Med folkbildning och reformerad ekonomisk grundtrygghet, och med en AI-agenda för att stärka medborgare och offentlig sektor, säkerställer vi teknologiska framsteg som gynnar hela samhället.

Handshake Simple

Antikorruption och ditt EU

Piratpartiet lovar att bekämpa korruption i varje skikt av samhället. Vi vill bygga politiska system där lobbyism är transparent, medborgares idéer får ta plats och forskning och kunskap ger effektiv lagstiftning. Genom att stärka öppenhet och ansvarsutkrävande kan vi bygga en europeisk union där medborgarnas röster hörs, dina pengar används ansvarsfullt och rättvisa inte är en dröm utan en verklighet.

Compass

Våra värderingar – vår gemensamma framtid

Pirater tror på frihet i uttryck och på värdet av mångfald i kunskap och idéer. Vi tror på den digitala världens öppenhet och på respekt för individens integritet. Vi tror på den tekniska utvecklingens möjligheter att stärka människors agens.

Genom att rösta på oss röstar du för en framtid där hoppet om en stark och inkluderande union förverkligas. Låt oss tillsammans forma Europas framtid med frihet, värdighet och deltagande som vår kompass.

Tillsammans behöver vi agera för en ny politik, grundad i samhällsproblemen idag och i vår nära framtid, inte i 1900-talet. Piratpartiet har förståelsen och svaren. Vi är en global rörelse med erfarenhet av att driva politik i EU-parlamentet, och i nationella och lokala parlament runtom i Europa.

Rösta på Piratpartiet – Sjösätt en ny politik.