Join the swarm:

Dag 15

Datalagringskalendern dag 15: Världens största digitala övervakningsapparat

”Because of the utter lack of evidence that a terrorist act has ever been prevented because searching the NSA database was faster than other investigative tactics – I have serious doubts about the efficacy of the metadata collection program” – Richard Leon, federal domare i USA

Citatkälla

National Security Agency – NSA – har världens största digitala övervakningsapparat. De har mest information i hela världen om var människor befinner sig, hur de beter sig, vem de pratar med och så vidare.
Trots deras enorma massövervakningsprogram så finns det alltså ingen evidens för att det någonsin varit snabbare att använda informationen från dessa program än från traditionell riktad spaning vid terrorattacker.
Massövervakning är helt enkelt väldigt ineffektiv brottsbekämpning, vare sig det rör sig om NSA:s enorma övervakningsapparat eller den svenska datalagringslagen.

***

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.

1280 994 Piratpartiet