Join the swarm:

Dag 13

Datalagringskalendern dag 13: Ineffektiv brottsbekämpning

”I cannot imagine a more ’indiscriminate’ and ’arbitrary invasion’ than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every citizen.” – Richard Leon, federal domare i USA

Citatkälla

National Security Agency – NSA – har världens största digitala övervakningsapparat. De har mest information i hela världen om var människor befinner sig, hur de beter sig, vem de pratar med och så vidare.

Trots deras enorma massövervakningsprogram så finns det alltså ingen evidens för att det någonsin varit snabbare att använda informationen från dessa program än från traditionell riktad spaning vid terrorattacker.

Massövervakning är helt enkelt väldigt ineffektiv brottsbekämpning, vare sig det rör sig om NSA:s enorma övervakningsapparat eller den svenska datalagringslagen.

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.

1920 1284 Piratpartiet