Dag 9

Datalagringskalendern dag 9: ”Saving [data] is dangerous because many people want it.”

”Saving [data] is dangerous because many people want it. Of course companies want it; that’s why they collect it in the first place. But governments want it, too. In the United States, the National Security Agency and FBI use secret deals, coercion, threats and legal compulsion to get at the data. Foreign governments just come in and steal it. When a company with personal data goes bankrupt, it’s one of the assets that gets sold.” – Bruce Schneier, expert på informationssäkerhet

Citatkälla

I det så kallade Tele2-målet framgår att operatören mottagit tusentals förfrågningar om uppgifter från deras datalagring. Det är en tydlig indikation på att datalagring aldrig handlat om att enbart bekämpa grov brottslighet eller terrorism. Internetleverantören Bahnhof har kunnat visa statistik över utlämning av data till polisen och fildelning var den största kategorin ärenden i statistiken.

Övervakning av den här typen är ett hot mot vår demokrati i allmänhet och vår personliga integritet i synnerhet. Det finns inga garantier för att myndigheter alltid fattar rätt beslut eller alltid hanterar den data de samlat in på ett säkert sätt.

Skulle uppgifterna läcka så att de hamnar hos företag eller nätbaserad verksamhet är risken stor att de används i vinstsyfte eller för cyberbrott. Det finns även en risk att journalistiska källor avslöjas vilket strider mot pressfriheten. Inga undantag görs, även de som är belagda med tystnadsplikt övervakas, och det som sägs under sekretess kan läcka ut som en konsekvens av datalagringen.

Information om människor ska inte samlas in utan goda skäl, eftersom den kan användas av så många aktörer på så många sätt. Datalagringen är en insamling av information som skapar större risker för dataläckage än de vinster i form av brottsbekämpning den skapar.

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.

1920 1114 Piratpartiet
Sök efter...