Dag 14

Datalagringskalendern dag 14: Var är Dambergs respekt för rättsstaten?

”Det är svårt att tolka inrikesministerns uttalanden på annat sätt än att han har haft som syfte att förmå teleoperatörerna att gå vid sidan av rättsordningen.” Anti Avsan, riksdagsledamot Moderaterna

Citatkälla

Inrikesminister Mikael Damberg (S) försökte under våren 2019 flera gånger skuldbelägga internetleverantörer för deras ovilja att datalagra efter att EU-domstolen bedömt det som olagligt. På så sätt försökte han få dem att frivilligt lämna ut uppgifter om sina kunder. Han anklagade leverantörer som vägrade, i synnerhet Bahnhof, för att skydda brottslingar genom att vägra datalagra. Trots att de bara lyder rådande lag.

Han framförde även vad som kan ses som ett direkt hot mot Bahnhof om att Post- och Telestyrelsen kan dra in deras tillstånd att leverera internet ifall de inte börjar datalagra. När ett möte med myndigheter och internetleverantörer arrangerades av Damberg ville Karlung, VD för Bahnhof, ta med en jurist, men detta sade regeringen nej till.

Att skydda vår integritet är inte samma sak som att skydda brottslingar. Att lyda lagen är inte samma sak som att skydda brottslingar. Vad Bahnhof gjort borde hyllas, snarare än fördömas.

Att vår inrikesminister velat förmå andra aktörer att kringgå rådande rättsläge för att – enligt EU-domstolen – kunna fortsätta med långtgående övergrepp på våra grundläggande rättighet till privatliv, det är upprörande och skrämmande.

Var är Dambergs respekt för rättsstaten?

***

Följ vår Datalagringskalender på datalagring.piratpartiet.se.

1920 1238 Piratpartiet
Sök efter...