Integritetspolitiskt program

Överblick – Piratpartiet vill att:

  • Personnumret reformeras
  • Minimera samkörning av register mellan myndigheter
  • Minimera den personliga information som samlas in av myndigheter
  • Statlig e-legitimation som inte är beroende av enskilda privata aktörer används

Inledning – Systematisk övervakning skadar demokratin

Piratpartiet månar om individers rättigheter till ett tillfredsställande privatliv. Individer har rätt till information om vilken data som lämnas ut till myndigheter och företag för att kunna överklaga när otillbörlig datainsamling sker.

Ett tillfredsställande privatliv och ett demokratiskt samhälle är inte förenligt med systematisk övervakning.

1. Personnummer

Att vi alla har personnummer i Sverige kan tyckas vara något bra, men de är direkt kopplade till tre olika grupper som blir systematiskt diskriminerade i vårt samhälle, skapar underlag för identifiering mellan olika system och är en stor risk vid dataläckor.

Våra personnummer identifierar ålder, kön och i vissa fall utländsk födelseort. Samtliga faktorer öppnar för diskriminering i olika sammanhang, i synnerhet på arbets- och bostadsmarknaden.

Vi anser att varje myndighet borde använda sitt eget system för identifiering och att individen själv ska vara den enda som har full kännedom om vilka identifierande koder som är kopplade till den. På så sätt minskar vi risken att system samkörs utan vår vetskap. När ett system läcker information så minimeras skadan från läckaget.

Därför anser vi att personnumret borde reformeras. Vi anser att stat, landsting och kommuner oavsett om personnummer är kvar eller inte ska använda egna identifierande koder när de rekryterar personal, som inte identifierar något om individen.

Därför vill vi att:

§1 Varje digitalt system inom myndighetssverige använder sitt eget system för identifierande koder;
§2 Den enskilde medborgaren är den enda som har rätt till kännedom om vilka koder som är kopplade till dem;
§3 Personer vars personnummer fortfarande identifierar dem som utlandsfödda eller inte ska få möjlighet att byta personnummer;
§4 Personnumrets nionde siffra inte längre ska identifiera personens kön;
§5 Personnumret inte längre ska identifiera personens födsloår.

2. Myndighetskontroll

För att värna vår personliga integritet anser vi att en myndighet bör finnas som har till uppgift att se till att den data som andra myndigheter har samlat in om oss som individer lagras och ges tillgång till på ett säkert och kontrollerat sätt. Den bör även ha i uppgift att se till att det inte sker någon samkörning av olika register mellan myndigheter utan att allmänheten är tydligt informerad om att så sker, och när det är register som inte är utvecklade för att samköras verifiera att samtycke för detta har inhämtats av respektive individ. Denna myndighet ska även vara dit invånare kan vända sig om de anser att det har begåtts brott mot deras personliga integritet.

Integritetsskyddsmyndigheten bör få resurser och mandat så att den kan vara denna myndighet i framtiden.

Därför vill vi:

§4 Minimera samkörning av register mellan myndigheter;
§5 Integritetsskyddsmyndigheten får tillräckliga resurser och mandat för att utöva tillsyn för andra myndigheters användning av personlig information.

3. Dataminimering

Den största risk vi har gällande register är att de kommer i fel händer. För att minimera den skada som dessa läckor utgör så ska myndigheter inte kräva in och lagra sådan information som inte direkt krävs för deras myndighetsutövning. När informationen inte längre behövs så ska den destrueras. Om data ska lagras av bekvämlighetsskäl och/eller förenkling av datahantering så behöver aktivt samtycke inhämtas.

Statliga institutioner och myndigheter ska kunna erbjuda en möjlighet att besöka dem, fysiskt eller digitalt, för allmän rådgivning eller information, utan att några digitala fotspår lämnas som går att koppla till individ.

Därför vill vi att:

§6 Alla myndigheter ska praktisera dataminimering;
§7 Alla myndigheter ska erbjuda möjligheten att besöka dem utan att lämna fotspår, vare sig de är digitala eller fysiska.

4. Digital signatur

Idag så har vi väldigt många avtal som behöver signeras, men vi har inte något nationellt system för att göra så, vilket hämmar samhällsutvecklingen. Vi har Bank-ID idag som har blivit en de facto standard, men vi ser problem med detta då Bank-ID kräver att du har ett bankkonto. Dessutom drivs Bank-ID av ett konsortium av banker, vilket gör att de har stor kontroll över din möjlighet att signera avtal digitalt. I takt med att mobilt Bank-ID tar över kräver användning av Bank-ID dessutom att du signerar ett avtal med antingen Apple eller Google.

Därför anser Piratpartiet att myndighetssverige ska använda sig av digital signering som inte är direkt kontrollerad av enskild privat aktör.

Därför vill vi att:

§8 Den statliga e-legitimationen ska fungera för att skriva under digitala avtal med det offentliga;
§9 Den statliga e-legitimationen ska vara fri och öppen mjukvara, utan att användaren tvingas till privata avtal med enskilda företag.

Senaste nytt

06 oktober 2021 — DSA: Resultat från omröstningen i JURI

[Nyheter] Nu har JURI-utskottet i EU-parlamentet röstat om hur de vill att Digital Services Act (DSA) ska se ut. Deras förslag kommer att tas upp i IMCO-utskottet som är ansvarigt för DSA under de kommande veckorna, tillsammans med övriga utskotts förslag. JURI angriper i sitt förslag rätten till privat kommunikation, föreslår att införa statligt godkända nätcensorer, instiftar ett yttrandefrihetens race to the bottom och föreslår införandet av uppladdningsfilter. Här går vi igenom vad detta innebär.

Läs mer..»

03 oktober 2021 — Skolplattformen, del 6: Värre än corona?

[Politik] På grund av hur utskicken görs kan angripare komma åt personuppgifter, åtgärdsprogram och mycket annan information som staden lagrar i systemet Sharepoint. Staden har känt till säkerhetsbristen sedan december 2020, men valt att ignorera och tysta ned vad interna mail beskriver som ett "permanent och enormt" problem.

Läs mer..»

02 oktober 2021 — Skolplattformen, del 5: Lanseringen

[Politik] 2018 lanserades Skolplattformen i ett skick som ledde till rejäl kritik från verksamheten som skulle använda plattformen. Dessutom innehöll plattformen sårbarheter som ledde till läckor av personuppgifter, som Stockholms stad försökte vifta bort.

Läs mer..»

30 september 2021 — Digital Services Act i EU-parlamentets utskott LIBE och JURI

[Nyheter] Digital Services Act är ett lagförslag från EU-kommissionen. Det kommer påverka internets framtid i EU enormt och är en av de viktigaste politiska striderna på EU-nivå under mandatperioden 2019-2024. Under 2021 kommer EU-parlamentet att anta sin position inför förhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen. LIBE-utskottet har redan antagit en position och inom kort ska JURI-utskottet rösta om sin position. Vad handlar DSA om? Vad händer i utskotten? Vad händer efter att de röstat? Det svarar vi på i den här texten.

Läs mer..»

30 september 2021 — EU-förslag om att inskränka kontantbetalningar

[Politik] EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att förbjuda kontantbetalningar större än 10 000 euro samt anonyma betalningar med "virtuella kontanter", det vill säga kryptovalutor. När EU-kommissionen 2017 ville införa ett liknande förbud visade det sig att 90% av tillfrågade europeiska medborgare var emot det. De menade att möjligheten att betala anonymt med kontanter var en "essential personal freedom". Enligt en studie från ECB använder upp till 10% av EU-medborgarna kontanter för transaktioner över 10 000 euro, till exempel vid köp av bilar. Det kan vara svårt att se i Sverige, men vi ska komma ihåg att hela EU inte är som Sverige.

Läs mer..»