EU-politik

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att skapa utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap, både mellan européer och med resten av världen. Genom delande av information, kunskap och kultur kommer människor närmare varandra och samhället utvecklas. Att stärka européers möjligheter att dela med sig till varandra, och knyta sociala band med varandra, bör vara EU-projektets främsta syfte.

Piratpartiet vill att beslutsfattande ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens. Dessutom ska det vara möjligt att granska och förstå beslut utifrån. Detta skapar särskilda utmaningar för EU, som behöver stärka sitt arbete på området. Beslut ska kunna spåras, såväl inom EU som till de nationella instanser som verkställer dem.

Piratpartiet vill reformera EU så att beslut fattas nära de som berörs, på ett transparent och spårbart sätt och av folkvalda politiker. Därför vill vi stärka parlamentets makt gentemot ministerrådet och kommissionen, bland annat genom att ge det rätt att föreslå lagstiftning. Vi vill också stärka de nationella parlamentens insyn i ministerrådets arbete, så att ministrar inte kan skylla beslut de tagit på sina kollegor. Hur parlamentariker röstat i olika omröstningar ska vara enkelt att ta del av för unionens medborgare.

Idag finns en europeisk författningsdomstol, som bör ges reell makt att stoppa grundlagsvidriga lagar både på europeisk och nationell nivå. Detta för att stoppa den slags förfarande som svenska regeringar gjort sig skyldiga till i sin hantering av datalagringen.

Vi vill arbeta inom EU för att värna det fria internet, mänskliga rättigheter och fri rörelse för människor, kapital, varor och information. Vi vill att unionen arbetar för billig och effektiv digital infrastruktur, rättssäkerhet och integritet.

En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik, och idag finns det inte några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan. Därför ska Sverige behålla kronan som valuta och inte införa euro. Sverige bör också behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM. Sverige ska inte garantera andra staters statsskulder.

Piratpartiet vill att EU ska återinföra det nationella vetot.

Senaste nytt

27 november 2019 — Piraterna röstar mot den nya kommissionen

[Internationellt] Idag röstade EU-parlamentet om den nya kommissionen, som kommer styra EU:s riktning fram tills 2024. Ordförande i kommissionen blev Ursula von der Leyen, i Tyskland ökänd under smeknamnet Zensursula.

Tyvärr finns det flera stora problem med den nya kommissionen. Bland dem hur den tillsattes, vilka kommissionärer som ingår i den och dess digitala politik.

Läs mer..»

24 maj 2019 — Oavsett vad du brinner för är detta den viktigaste valfrågan

[Politik]

Läs mer..»

22 mars 2019 — Panelsamtal om upphovsrättsdirektivet

[Politik] Internetstiftelsen höll idag ett panelsamtal om upphovsrättsdirektivet. I panelen deltog vår toppkandidat till EU-valet Mattias Bjärnemalm, som också varit med och praktiskt arbetat med direktivet i Bryssel.

Läs mer..»

18 mars 2019 — Mattias Bjärnemalm intervjuas av Aron Flam

[Piratpartiet i media] Vår toppkandidat i EU-valet Mattias Bjärnemalm gästar Aron Flams podcast Dekonstruktiv kritik. Han pratar om yttrandefrihet och upphovsrätten och hur EU bör reglera internet.

Läs mer..»

20 juni 2018 — Ett historiskt dåligt beslut för det fria internet

Europaparlamentet i Strasbourg

[Politik] Idag togs ett historiskt dåligt beslut. De konservativa, liberala och nationalistiska grupperna i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) röstade i stora drag för att godkänna kommissionens föreslagna direktiv om upphovsrätt inom den digitala inre marknaden.

Läs mer..»