EU-politik

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att skapa utbyte av idéer, erfarenhet och kunskap, både mellan européer och med resten av världen. Genom delande av information, kunskap och kultur kommer människor närmare varandra och samhället utvecklas. Att stärka européers möjligheter att dela med sig till varandra, och knyta sociala band med varandra, bör vara EU-projektets främsta syfte.

Piratpartiet vill att beslutsfattande ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens. Dessutom ska det vara möjligt att granska och förstå beslut utifrån. Detta skapar särskilda utmaningar för EU, som behöver stärka sitt arbete på området. Beslut ska kunna spåras, såväl inom EU som till de nationella instanser som verkställer dem.

Piratpartiet vill reformera EU så att beslut fattas nära de som berörs, på ett transparent och spårbart sätt och av folkvalda politiker. Därför vill vi stärka parlamentets makt gentemot ministerrådet och kommissionen, bland annat genom att ge det rätt att föreslå lagstiftning. Vi vill också stärka de nationella parlamentens insyn i ministerrådets arbete, så att ministrar inte kan skylla beslut de tagit på sina kollegor. Hur parlamentariker röstat i olika omröstningar ska vara enkelt att ta del av för unionens medborgare.

Idag finns en europeisk författningsdomstol, som bör ges reell makt att stoppa grundlagsvidriga lagar både på europeisk och nationell nivå. Detta för att stoppa den slags förfarande som svenska regeringar gjort sig skyldiga till i sin hantering av datalagringen.

Vi vill arbeta inom EU för att värna det fria internet, mänskliga rättigheter och fri rörelse för människor, kapital, varor och information. Vi vill att unionen arbetar för billig och effektiv digital infrastruktur, rättssäkerhet och integritet.

En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik, och idag finns det inte några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan. Därför ska Sverige behålla kronan som valuta och inte införa euro. Sverige bör också behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM. Sverige ska inte garantera andra staters statsskulder.

Piratpartiet vill att EU ska återinföra det nationella vetot.

Senaste nytt

12 januari 2021 — Demokratiskt underskott i svensk EU-politik

[Politik] Följande är en av flera medier ratad debattartikel om det demokratiska underskottet i svensk EU-politik, med utgångspunkt i hanteringen av TERREG (förordningen om spridning av terrorisminnehåll online), särskilt gällande förslaget om uppladdningsfilter. Vi föreslår konkreta sätt på vilket svensk EU-politik kan bli bättre förankrad och mer transparent.

Läs mer..»

18 november 2020 — Korruption och bedrägeri med EU-medel

Europaparlamentet i Strasbourg

[Politik] Kampen mot korruption och bedrägeri med EU-medel har blivit allt akutare av coronakrisen. Särskilda problem finns inom jordbruksstöd, sammanhållningsfonden och offentlig upphandling av sjukvård.

Vi kan inte låta EU-medel finansiera slovakiska, bulgariska eller tjeckiska oligarker. Det är pengar som ska gå till innovation, digitalisering och utbildning.

Läs mer..»

17 november 2020 — Piraterna i parlamentet om EU:s nya långtidsbudget

[Internationellt] Vi närmar oss slutet på förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget. Det finns fortfarande stora problem med den ur ett piratperspektiv, men våra fyra EU-parlamentariker har ändå lyckats få med ett antal viktiga punkter för oss. - satsningar på forskning, utbildning och rättssäkerhet. På området digital transformation öronmärktes finansiering för fri och öppen mjukvara och att projekt som mottar stöd ska vara privatlivsvänliga.

Läs mer..»

07 september 2020 — Pressmeddelande: EU-medborgare motsätter sig utländsk anti-terror internetcensur

[Pressmeddelanden] En stor majoritet av EU:s medborgare är negativa till förslaget om gränsöverskridande anti-terror internetcensur. Det visar en opinionsundersökning gjord av YouGov på uppdrag av den gröna gruppen i Europaparlamentet, där piratpartierna ingår.

Piratpartiets partiledare Katarina Stensson kommenterar: “Undersökningen visar att EUs medborgare har en större förståelse än dess ledande politiker, både för vad som är tekniskt möjligt och vad som är rätt att göra i ett demokratiskt samhälle”.

Läs mer..»

01 september 2020 — Vad kan vi göra åt korruptionen i EU?

[Politik] Tack vare stort arbete från vår EU-parlamentariker Mikulas Peksa har EU-parlamentet antagit en text som faktiskt angriper grundproblemen med missbruk av EU-medel. Det är billigare att investera i fullvärdigt skydd av offentliga medel än att blöda pengar till bedrägerier.

Läs mer..»