Allt Ska Overvakas

SD, MP, S, M, C, L och KD är för övervakning av chatt, email och videosamtal

I en omröstning i EU-parlamentet i början av mars röstade majoriteten av svenska EU-parlamentariker för ett yttrande om stöd till EU-kommissionens planer på att införa tvång för alla kommunikationstjänster att övervaka och granska privat kommunikation. De vill att varje chattmeddelande ska läsas, varje email ska granskas, varje videosamtal övervakas.

Inget svenskt parti i EU-parlamentet röstar emot övervakningen

Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V) avstod från att rösta. Samtliga övriga svenska EU-parlamentariker röstade för. Det inkluderar Charlie Weimers och Jessica Stegrud (SD), Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde (MP), Abir al-Sahlani och Emma Wiesner (C), Helene Fritzon, Erik Bergkvist, Evin Incir, Johan Danielsson och Jytte Guteland (S), Karin Karlsbro (L), David Lega och Sara Skyttedal (KD), samt Arba Kokalari, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé och Jörgen Warborn (M).

Dessa politiker stödjer alltså kommissionens planer på att gå ännu längre än det liggande förslaget om att tillåta den meddelandetjänst som vill att övervaka och automatiskt filtrera sina användares kommunikation; de vill tvinga alla meddelandetjänster att göra detta.

Vänsterpartiet avstod från att rösta i frågan.

Alla brev ska öppnas och läsas

Förslagets absurditet blir tydlig om man jämför med den analoga världen. Hur många av oss hade varit bekväma med att all post öppnades, lästes och eventuellt kopierades så att man kunnat skicka vidare kopian till diverse inrikes och utrikes myndigheter? Hur många politiker hade vågat yppa ett sådant förslag?

Ofta vräker etablissemangspolitikerna ur sig klyschan om att ”det som är olagligt offline måste också vara olagligt online”, när de vill införa nya drakoniska lagar som reglerar internet och digital kommunikation. Uppenbarligen tror man dock inte på sina egna klyschor, då hade man i konsekvensens namn även upphävt den analoga brevhemligheten.

Piratpartiet tror på rätten till privat kommunikation

Som enda svenskt parti tror Piratpartiet utan förbehåll på medborgarens rätt till att kommunicera privat utan att övervakas. Staten har inget att göra med vad du pratar med dina nära och kära om. Demokratin är beroende av att människor kan kommunicera om sina idéer för samhället och i trygghet forma politisk opinion. Ingenting annat än brevhemlighet är acceptabelt i en demokrati och rättsstat.

Vi vill skydda medborgare från massövervakning. Det innebär att vi vill riva upp de svenska övervakningslagarna och stärka de lagar om dataskydd som skyddar medborgares personuppgifter. Idag är utgångspunkten att allting du gör i det digitala samhället övervakas; men utgångspunkten borde istället vara att du skyddas från övervakning.

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning. System som människor använder i sin vardag (för exempelvis betalning och passering) ska utformas så att man undviker eller minimerar mängden bevarade elektroniska fotavtryck. Mänsklig social närvaro i samhällsservice ska inte ersättas med elektronisk övervakning.

Piratpartiets principprogram

Läs mer om förslaget

Patrick Breyers (PP-DE) översiktssida: https://www.patrick-breyer.de/?page_id=594160&lang=en

Hotet mot kryptering: https://piratpartiet.se/nyheter/kryptokrigen-atervander-arets-viktigaste-strid-for-integritet-och-fri-kommunikation/

Fyra problem: https://piratpartiet.se/nyheter/fyra-problem-med-forslaget-om-automatisk-granskning-av-privat-kommunikation/

Vi saknar beslutsunderlag: https://piratpartiet.se/nyheter/vi-saknar-viktig-bakgrundsinformation-gallande-forslaget-om-overvakning-av-privat-kommunikation/

1920 1080 Piratpartiet
Sök efter...