Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Vi saknar viktig bakgrundsinformation gällande förslaget om övervakning av privat kommunikation

Förslaget om att övervaka och granska alla medborgares privata kommunikation i syfte att upptäcka barnpornografi och grooming bygger på bristfällig information. Inte bara har lagstiftarna hetsat om att föregå utredningar från t.ex. EU-parlamentets utredningstjänst, utan vi saknar också grundläggande information för att avgöra förslagets eventuella nödvändighet.


Frågor som ska besvaras

>
Europol och nationella polismyndigheter borde publicera information om eventuell ökning av övergrepp och spridning av barnpornografi under 2020 i Europa. Än så länge har bara siffror presenterats som visar att rapporter om övergrepp ökat, men inte att antalet faktiska övergrepp eller påverkade individer ökat. Annars kan vi inte veta hur nödvändigt lagförslaget i fråga är.

För att visa att de föreslagna åtgärderna om övervakning av privat kommunikation är nödvändiga borde kommissionen och EU:s medlemsstater delge konkret information om antalet och andelen åtal och fällande domar i EU som följer på de existerande varianterna av kommunkationsfilter. Annars kan vi inte veta hur effektiva de är.

Läs mer: https://edri.org/our-work/children-private-communications-csam-fundamental-rights-issues/

Ur Piratpartiets principprogram

>

2.3.3 Evidensbaserat beslutsfattande

Piratpartiet anser att alla lagar måste vara nödvändiga, effektiva, proportionerliga och byggda på evidens. Sådana lagar är grunden för ett rättssäkert samhälle. Lagstiftning ska föregås av gediget utredningsarbete vars uppgift inte är att föregå den önskade slutsatsen, utan bistå med viktigt underlag för lagstiftningen. Lagstiftning bör också följas upp av en lika gedigen utvärdering.

I vårt samhälle ska lagar upprätthållas jämlikt och korruption och lobbyism bekämpas till förmån för demokratiskt styre. Rättssäkerhet och fungerande demokratisk lagstiftning är grunden för att medborgare ska vara trygga i att de inte kommer behandlas godtyckligt och orättvist av staten och för att de ska kunna bestrida sådan behandling när den förekommer.

Beslutsfattande måste präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens och vara möjligt att granska utifrån. Alla måste ha rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera repressalier. Dessa principer måste bevakas på alla nivåer (kommun, landsting, stat, samt mellan- och överstatliga samarbeten och i vissa fall även inom privat sektor) och innebär särskilda utmaningar för politiken på EU-nivå. Visselblåsare, fri och oberoende journalistik och beslutande system (såväl mänskliga som tekniska) som är möjliga att granska är hörnpelare för ett piratpartistiskt samhälle.

3000 1000 Piratpartiet