Join the swarm:

saveencryption

Agera nu för att skydda rätten till privat kommunikation!

Vi har sedan tidigt förra hösten följt utvecklingen runt ett nytt EU-förslag om massövervakning av privat kommunikation. Hanteringen av chatt-tjänster, email och annan privat kommunikation över internet omfattas numera nämligen av samma krav på sekretess som telefoni och SMS. EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag om att införa ett undantag från detta skydd, så att meddelandetjänster ska tillåtas massövervaka och filtrera användarnas kommunikation, så länge det görs i syfte att upptäcka sexualbrott mot barn och automatiskt rapportera dessa till myndigheter via AI.

Förslaget är att all privat kommunikation ska kunna läsas och filtreras automatiskt. En katastrof för våra digitala fri- och rättigheter. Än så länge är förslaget att det ska vara frivilligt för meddelandetjänster att övervaka och filtrera sina användare, men kommissionens plan är att under 2021 införa lagstiftning som tvingar dem att göra det. Detta ska alltså gälla GMail, Messenger, Outlook, Signal, WhatsApp, Instagram och så vidare. All privat kommunikation ska övervakas och filtreras av automatiska filter. Det skulle innebära ett de facto förbud mot krypterad kommunikation, där ju förmedlaren inte kan läsa meddelandena som skickas.

Detta är alltså inte bara ett farligt massövervakningsförslag, utan också ett angrepp på själva möjligheten till privat digital kommunikation – fri kryptering. EU-parlamentariker som företräder MP, M och S har röstat för förslaget i det ansvariga utskottet. Parlamentariker från KD, MP, S, SD och L har i ett öppet brev hetsat på de pågående trilog-förhandlingarna att avslutas så fort som möjligt, trots att utvärderingar av förslagets konsekvenser ännu inte finns på bordet.

Piratpartiet organiserar motstånd mot förslaget, både inom EU-parlamentet och utanför.

“Att all vår privata kommunikation ska övervakas per automatik är ett väldigt problematiskt förslag. Om jag bestämmer mig för att skicka en bild eller ett meddelande till en vän privat, så förväntar jag mig att den kommunikationen ska hållas mellan mig och min vän.

Privat kommunikation är grunden för en livskraftig demokrati och en av våra mest fundamentala rättigheter. Även i kampen mot grova brott måste vi respektera våra medborgares värdighet, genom att inte behandla dem som potentiella brottslingar när det inte finns misstanke om brott.”

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet

“We fully support the protection of children. We cannot support, however, breaching the privacy of innocent people.”

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, om förslaget

Praktiska konsekvenser för barn och vuxna

Även om syftet med lagförslaget är gott, så kommer det få stora negativa konsekvenser för stora grupper av medborgare.

Intima meddelanden, bilder och samtal kan hamna i fel händer, läckas och sedan användas som utpressningsmaterial, i syfte att förnedra et cetera. Vi har redan sett hur nakenbilder som NSA kommit över spridits internt. Piratpartiet litar inte på att myndigheter runtom i världen har datasäkerheten som krävs för att kontinuerligt ta emot och lagra intimt material, utan att detta läcker.

De automatiska filter som ska granska och skicka vidare misstänkta meddelanden är väldigt felbenägna. De kommer rapportera tusentals oskyldiga internetanvändare varje dag för misstänkta sexualbrott mot barn. Även ifall filtren haft en träffsäkerhet över 99% kommer en majoritet av rapporterat material att vara oskyldigt, eftersom andelen brottsliga meddelanden är försvinnande liten, jämfört med alla lagliga meddelanden som skickas varje dag. Det syns i statistiken hos schweizisk federal polis, som rapporterar att oskyldigt material utgjorde 90% av alla rapporter de fick ta del av från Gmail/Facebook innan dessa slutade med automatisk övervakning.

Särskilt ungdomar kommer att drabbas av denna övervakning. Olika varianter av sexting är vanligt bland unga, men räknas som produktion av barnpornografi. I Tyskland riktas 40% av alla åtal för barnpornografi mot barn. Automatiska system kan inte göra skillnad på ungdomars sexualitet och sexualbrott.

Ett system med massövervakning genom automatisk realtidskontroll av alla meddelanden som skickas är ett sätt av avskaffa möjligheten till privat kommunikation mellan medborgare. Detta är en dystopi av värsta sort.

“The indiscriminate screening and control of the private messages of the entire population using error-prone technology is worthy of a digital surveillance state like China, but not of a democracy.

Even video conferences with doctors would be affected. Permanent monitoring makes confidential counselling of victims and patients impossible. Especially in times of pandemic, the planned mass surveillance of digital communication basically affects every one of us.

The European Court of Justice accepted a permanent automated analysis of private communications only if it is limited to suspects (Case C-511/18). We must not allow the EU to disregard rulings by our highest courts!”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Tidslinje

Förslaget om att bara tillåta automatisk övervakning av privata meddelanden är just nu i trilogförhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet. Dessa förhandlingar beräknas nå sitt slut snart, så att EU-parlamentet kan ha en avgörande omröstning i april 2021.

Därefter är den förväntade planen att kommissionen lägger fram förslaget om att kräva automatisk övervakning månaden efter, alltså i maj 2021.

Läs mer

Läs mer: https://www.patrick-breyer.de/?page_id=594160&lang=en

Briefing-Messaging-_and_ChatControl_English
3004 992 Piratpartiet