Saveencryption

Svenska EU-parlamentariker hetsar om ny övervakningslag

Under hösten 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny lagstiftning gällande privat kommunikation via t.ex. email eller chatt. Deras förslag är att göra ett undantag i sekretessreglerna, så att kommunikationsmellanhänder tillåts att övervaka och analysera meddelanden i jakt på sexualbrott riktade mot barn. Kommissionens plan är att komplettera detta förslag med en tvingande lag till sommaren 2021, så att alla meddelandetjänster måste läsa och filtrera alla privata meddelanden – ett effektivt förbud mot fungerande kryptering.

“It is the very same thing as if the postal service opened all envelopes and investigated if there is child sexual abuse material inside. Sounds insane? That’s because it is. ”

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, kommenterar förslaget

Efter att EU-parlamentet i december antagit en position har triloger – kompromissförhandlingar – om lagförslaget inletts. Trots att hela lagstiftningsprocessen präglats av en otrolig hets (parlamentet har röstat innan deras utredningstjänst hunnit titta på ärendet) går saker inte tillräckligt fort för flera EU-parlamentariker. Dessa har nu skickat ett brev till ansvarig kommissionär – Ylva Johansson – där de ber henne skynda på förhandlingarna.

Bland våra svenska EU-parlamentariker har följande skrivit under brevet:

David Lega, KD
Alice Bah Kuhnke, MP
Pär Holmgren, MP
Jakop Dalunde, MP
Evin Incir, S
Helene Fritzon, S
Erik Bergkvist, S
Charlie Weimers, SD
Karin Karlsbro, L

De svenska miljöpartisterna utgör de enda underskrifterna från den gröna gruppen, vars grupplinje (formad av piraterna) är att rösta nej till förslaget.

Anmärkningsvärt är också att David Lega från KD verkar ha drivit på att brevet skulle skickas och stått bakom insamlingen av underskrifter.

Läs hela brevet: European-Parliaments-Intergroup-on-Childrens-Rights.pdf (edri.org)

Läs mer om lagförslaget och varför det inte kommer skydda barn, utan undergräva vår möjlighet till privat kommunikation: Messaging and Chat Control – Patrick Breyer (patrick-breyer.de)

3004 992 Piratpartiet
Sök efter...