Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Medborgarinitiativ om ansiktsigenkänning – ReclaimYourFace

Det europeiska medborgarinitiativet ReclaimYourFace vill stoppa massövervakning genom ansiktsigenkänning och andra biometriska tekniker.

Biometrisk information är personlig och unik för oss, och utgör därför särskilt farlig information att slentrianmässigt samla in. Biometrisk information kan komma från våra kroppar – ansikten, ögon, fingeravtryck etc – eller vårt beteende (till exempel sättet vi går på).

Att samla in sådan information en masse i offentliga utrymmen på ett sätt som drabbar alla eller särskilda grupper är oacceptabelt.

Initiativet skriver:

#ReclaimYourFace fights for a future in which
• we are treated like humans, not walking barcodes,
• we are respected and not humiliated, discriminated against or treated like crime suspects,
• our options are not limited by an algorithm based on our body and looks.

Initiativets mål

>

ReclaimYourFace vill att EU-kommissionen reglerar användningen av all form av biometrisk övervakning – särskilt ansiktsigenkänning – så att inte medborgarnas grundläggande rättigheter inskränks.

Initiativet vill förbjuda generell massövervakning som använder biometriska verktyg helt, eftersom dessa leder till onödiga och oproportionerliga inskränkningar i medborgarnas rättigheter.

Mer detaljer finns på kampanjsidan.

Skriv under initiativet

>

Du kan skriva under medborgarinitiativet på reclaimyourface.eu. Sidan är också full av delningsmaterial, information om ansiktsigenkänning och varför det är så viktigt att lagstifta på området.

3000 1000 Piratpartiet