Digitaleurope

DSA: Juridiskt ansvar för uppladdningar riskerar att leda till censur

Efter två katastrofala nätlagstiftningar de senaste åren – först upphovsrättsdirektivet och sedan TERREG – verkar EU-kommissionen i sitt förslag till Digital Services Act (DSA) ha insett vikten av att skydda yttrandefriheten på nätet. Trots detta kan DSA leda till grova praktiska konsekvenser för våra möjligheter att yttra oss på nätet.

DSA håller kvar vid principen att en mellanhand på nätet inte är juridiskt ansvarig för vad dess användare gör. Om jag laddar upp en upphovsrättsskyddad text till Facebook är inte Facebook ansvariga för upphovsrättsintrånget, utan bara jag är ansvarig för mitt brott. Detta tycker Piratpartiet är en fundamental princip. Läs mer i vårt principprogram.

Men det finns ett undantag i DSA. Den mellanhand som har faktisk kännedom om ett begånget brott ska också stoppa detta brott, och beläggs annars med juridiskt ansvar för själva brottet.

Hur avgör man då om en mellanhand faktiskt har kännedom om ett brott? DSA föreslår att varje plattform på nätet måste ha en rapporteringsfunktion, där vem som helst kan anmäla innehåll som brottsligt. När en sådan rapport inkommit, så har mellanhanden kännedom om brottet.

I klartext: så fort någon (vem som helst) rapporterat något material (vilket som helst) som olagligt, så blir plattformen juridiskt ansvarig för eventuella brott som begåtts.

Plattformen måste då snabbt ta bort innehållet eller riskera skadestånd.

För den plattform som hanterar miljontals användare varje dag, blir snabbt enda lösningen att inrätta en funktion som automatiskt tar bort allt eller åtminstone en majoritet av det innehåll som rapporteras. Principen kommer att bli ”delete first, think later”.

Detta öppnar för att kunna tysta meningsmotståndare genom koordinerade rapporteringskampanjer. Detta är redan idag ett problem på internet, särskilt på upphovsrättsområdet, där upphovsrätten används som ett vapen för att inskränka individers yttrandefrihet.

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...