Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Svenska EU-parlamentariker röstar för att övervaka privat kommunikation

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i EU-parlamentet (LIBE) har röstat för en ny massövervakningslag. Det handlar om ett undantag från ePrivacy-direktivet, som tvingar förmedlare av privat kommunikation att låta kommunikationen vara just privat. LIBE accepterade ett förslag om att all privat kommunikation ska kunna läsas och filtreras automatiskt, vilket är en katastrof för våra digitala fri- och rättigheter. Syftet är att hitta försök till grooming och barnpornografi.

Än så länge är förslaget att det ska vara frivilligt för förmedlare av privat kommunikation att övervaka och filtrera sina användare, men kommissionens plan är att under 2021 införa lagstiftning som tvingar dem att göra det. Detta ska alltså gälla GMail, Messenger, Outlook, Signal, WhatsApp, Instagram och så vidare. All privat kommunikation ska övervakas och filtreras av automatiska filter. Det skulle innebära ett de facto förbud mot krypterad kommunikation, där ju förmedlaren inte kan läsa meddelandena som skickas.

Detta är alltså inte bara ett farligt massövervakningsförslag, utan också ett angrepp på själva möjligheten till privat digital kommunikation – fri kryptering. För detta röstade Miljöpartiets, Moderaternas och Socialdemokraternas EU-parlamentariker.

“We fully support the protection of children. We cannot support, however, breaching the privacy of innocent people.”

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, kommenterar omröstningen

Vad händer härnäst?

>

“It is the very same thing as if the postal service opened all envelopes and investigated if there is child sexual abuse material inside. Sounds insane? That’s because it is. ”

Marcel Kolaja, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, kommenterar omröstningen

Efter att LIBE godkänt rapporten i fråga kommer parlamentet nu inleda trilogförhandlingar med rådet och kommissionen, med målet att kunna implementera lagen redan i januari 2021.

Därefter är kommissionens plan att under 2021 föreslå lagstiftning som gör det obligatoriskt att övervaka och filtrera all privat kommunikation som man förmedlar.

Det hade utgjort ett stort nytt steg mot övervakningssamhället, motsvarande att alla som förmedlar brev och paket måste öppna och kontrollera dem, att alla telefonoperatörer avlyssnar samtliga samtal för att kontrollera vad som sägs.

Det hade inneburit ett de facto förbud mot end-to-end-kryptering, alltså kommunikation som bara kan läsas av avsändare och mottagare. I praktiken ett förbud mot att göra motstånd mot att bli avlyssnad.

Vi kan inte låta det här hända.


4 argument mot förslaget om massövervakning av privat kommunikation

>

  1. Massövervakning är ineffektivt. Vägen framåt är inte att överrumpla polisen med mer data än de kan hantera, utan riktade insatser mot organisationerna som producerar barnpornografi.
  2. Algoritmerna anklagar oskyldiga. Enligt schweizisk polis är 90% av rapporterna de får inte relevanta för brottsutredningar, utan t.ex. semesterbilder där barnen är nakna.
  3. Förslaget privatiserar rättsväsendet. I en rättsstat ska upprätthållandet av lagen hanteras av ett oberoende rättsväsende, inte av privata företag.
  4. Förslaget skapar dålig praxis. Ska samma infrastruktur användas för att kontrollera om privat kommunikation innehåller upphovsrättsintrång, förtal, eller annat material som underrättelsetjänster är intresserade av? Ska vi med samma resonemang låta alla telefoner och datorer övervakas, våra brev öppnas och våra hem buggas?

Lagen kommer inte uppnå sitt syfte

>

“It WILL NOT stop children from being abused, it will simply push the abuse further underground, make it more and more difficult to detect.”[1]

Alexander Hanff, som själv utsatts för upprepade övergrepp som barn, kommenterar lagförslaget i en bloggpost.

Sedan tidigare är det flera företag som övervakar och söker igenom all privat kommunikation – till exempel Facebook Messenger, GMail och Outlook. De skickar floder av automatiska rapporter till polisen i flera länder. Enligt schweizisk polis är 90% av rapporterna som detta leder till värdelösa för polisen. Rapporterna blir fler och fler för varje år, vilket tyder på att de inte effektivt begränsar varken grooming eller spridningen av barnpornografi.

”It is frightening that corporations like Facebook and Google are rifling through all our private communications as auxiliary policemen. The communications channels used by organized crime will not be penetrated in this way. Instead, this denunciation machine falsely incriminates thousands. Children and victims of crime have a right to effective help and court-proof legislation instead of empty promises, a right to private communications for counselling and self-help instead of mass surveillance.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, om förslaget

“As the steadily increasing number of reports from US companies demonstrates, mass surveillance and mass reports to law enforcement fail to contain the circulation of illegal material, but at best push it further underground to encrypted channels, which makes enforcing the law more difficult or impossible.

Patrick Breyer

Dessutom bryter förslaget mot GDPR, vilken förbjuder massövervakning av privat kommunikation. Förslaget bryter mot existerande rättspraxis om att automatisk övervakning av meddelanden endast får vara riktad mot misstänkta för brott. EDPS (European Data Protection Supervisor) har också redan utlåtit att lagen inte är nödvändig eller proportionerlig.

Därför är chansen stor att lagen kommer falla i domstol inom kort. Den ineffektivaste lagen av alla är den som faller i domstol.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...