Nästa steg för TERREG: Omröstning 11 januari

18 december, 2020

Nu är trilogerna – förhandlingarna mellan kommission, ministerråd och parlament – om TERREG över. Vi lyckades ta bort kravet på uppladdningsfilter från förslaget, men entimmesregeln är tyvärr kvar. Piraterna och hela den gröna gruppen kommer rösta nej till kompromissen den 11 januari, men de stora partigrupper där M, KD, C, L, SD och S ingår planerar att rösta ja.


Förhandlingsframgångar

  • TERREG innehåller inte längre något krav på att plattformar ska implementera uppladdningsfilter. Däremot hindrar inte förordningen plattformar från att implementera det frivilligt.
  • TERREG undantar utbildning, journalistik, konst och forskning från det material som omfattas av förordningen. Dessutom undantas sådant material som publiceras som en del av att förhindra eller motarbeta terrorism, men som i sig själv utgör terrorpropaganda.
  • Bara offentligt material kan tas bort, inte privat kommunikation.
  • Möjligheten för myndigheter att tvinga plattformar att ta bort material inom en timme är förvisso kvar, men ett nytt undantag inträder när detta är praktiskt omöjligt (t.ex. för småföretag).

Förhandlingsbakslag

  • Entimmesregeln är kvar
  • I fall där undantaget från entimmesregeln inte gäller räcker det med att misslyckas en gång med att ta bort material inom en timme för att TERREGs enorma bötesbelopp ska vara aktuella. (Vi arbetade istället för att det skulle krävas ”systematic and persistent breaches”)
  • Vi ville att bara politiskt oberoende myndigheter (domstolar) skulle kunna begära borttagande av material, men detta gick inte igenom. Med trilogens kompromiss kan stater i EU låta polisen eller till och med enskilda ministrar kräva att material tas bort från internet.
  • Censurkrav kan utgå inte bara inom landet, utan alla europeiska medlemsstater ska nu kunna begära att material tas bort i alla länder i EU, oavsett var det hostas. Spanska myndigheter kommer kunna begära att svenska plattformar tar bort material om katalansk självständighet, till exempel.

Nästa steg för TERREG

Den gröna gruppen kommer under Patricks ledning att rösta nej till kompromissen. TERREG är fortfarande ett stort hot mot vår digitala yttrandefrihet och uppfyller inte våra krav på effektiv, proportionerlig lagstiftning. Dessutom öppnar lagen för politisk censur på ett sätt som för oss inte är förenligt med demokratin.

LIBE (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt inrikesfrågor i EU-parlamentet) kommer rösta om trilog-kompromissen den 11 januari. Som läget ser ut nu kommer partigrupperna EPP (M och KD), ECR (SD), Renew (C och L) och S&D (S) att rösta ja. Vi ska hålla ett vakande öga på om Alice Bah Kuhnke (MP) bryter grupplinjen igen, som hon nyligen gjorde i fråga om övervakning av privat kommunikation.


Donera

Det bästa sättet att ekonomiskt stödja vår verksamhet på är genom att bli vad vi kallar guldpirat - en person som donerar till oss regelbundet, varje månad. Dessa donationer gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet och planera för framtiden. Bli guldpirat genom att klicka på knappen nedan.

Du kan också donera enskilda belopp via Swish (1231792159) eller PayPal.

Guldpirat


Swish

PayPal

Bli pirat

Att bli medlem i Piratpartiet är det enklaste sättet att visa stöd för vad vi gör. Det är helt gratis, eftersom vi inte tycker att ekonomi ska vara en barriär för att engagera sig i politiken. Välkommen ombord!