Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Studie: En tredjedel av svenskarna är för privat fildelning

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) utför med jämna mellanrum studier om européernas livsvanor relaterat till immaterialrätt. De har nu släppt studien för 2020. I det här inlägget tar vi upp siffror om hur många som anser att fildelning för privat bruk är okej, hur många som fildelar och huruvida pirater spenderar mer på kultur än icke-pirater.


Fildelning för privat bruk

>
41% av européerna mellan 15 och 24 år tycker det är okej att fildela för privat bruk. Bland alla åldersgrupper är siffran 27%. I Sverige är den 28%. Det är alltså nästan en tredjedel av svenska befolkningen som borde kunna ställa sig bakom medborgarinitiativet Freedom to Share, som Piratpartiet stöttar. Vårt mål är att samla femtontusen svenska signaturer för att legalisera fildelning.

Andelen som fildelar (eller motsvarande)

>
8% av européerna och 9% av svenskarna uppger att de medvetet piratkopierade under 2020. Det avviker ganska rejält från Svenskarna och Internet, vars senaste studie på detta gav runt 20% 2017, en siffra som då varit stabil sedan 2009.

Andelen som betalar för legala tjänster

>
Bland dessa 8% som anger sig vara pirater betalar 59% också för legala tjänster, jämfört med 42% bland icke-pirater. Pirater fortsätter alltså att vara de bästa kunderna, precis som tidigare studier visat (flera, gånger, om).


Hela studien från EUIPO: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Perception_study_2020/Perception_study_full_en.pdf

Sammanfattning från TorrentFreak: https://torrentfreak.com/eu-study-more-people-consume-legally-but-stubborn-pirates-remain-201125/

3000 1000 Piratpartiet