Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Rapport från triloger om övervakning av all privat kommunikation

I veckan hölls den andra trilogförhandlingen om förslaget att låta automatiska filter granska alla privata meddelanden som skickas över internet – email, chatt och andra kommunikationstjänster omfattas. Patrick Breyer, EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet, rapporterar att frågan om huruvida detta utgör ett ingrepp i medborgarens rätt till att hålla sin privata kommunikation privat för första gången dök upp på detta möte. Han rapporterar (tyvärr) också att de flesta närvarande verkade tycka att det var en icke-fråga.

Flera svenska parlamentariker är för förslaget – från MP, KD, S, L och SD. Om du vill hjälpa oss att stoppa förslaget om massövervakning av vår privata kommunikation är det effektivaste sättet att kontakta dessa parlamentariker direkt och uttrycka din oro.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...