Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Fyra problem med förslaget om automatisk granskning av privat kommunikation

I EU förhandlas om ett lagförslag där digitala kommunikationstjänster ska övervaka alla privata meddelanden och med hjälp av automatiska filter avgöra ifall de innehåller barnpornografi eller grooming. Förslaget hotar vår rätt till att kommunicera privat, utan att någon annan än avsedd mottagare läser våra meddelanden. Förslaget hotar rätten att kryptera vår kommunikation. Det är två stora problem med förslaget. I detta inlägg lyfter vi fyra till problem.


1. Oklarheter i vilka tjänster som omfattas

>

Det är fortfarande inte tydligt vilka kommunikationstjänster som omfattas av lagförslaget. Nyligen avslöjades att dating-appar och videomötestjänster ska omfattas, vilket bara gjorde det ännu oklarare exakt vad som omfattas av lagförslaget.

2. Kritik från EU:s högsta dataskyddsorgan, EU-parlamentets utredningstjänst och UNICEF

>

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) menar att lagförslaget varken är nödvändigt eller proportionerligt. Det saknar laglig grund, tydliga regler eller tillräckliga skyddsåtgärder.

EU-parlamentets utredningstjänst (EPRS) kom i sin utredning fram till att de föreslagna övervakningsteknikerna borde begränsas till meddelanden från personer som misstänks för att hantera barnpornografiskt material. Utredningen visade också att nuvarande praxis på många meddelandetjänster att automatiskt skicka vidare flaggat material till myndigheter och andra organisationer bryter mot GDPR, då personuppgifter förs över till länder som saknar tillräckligt skydd för privatlivet (t.ex. USA).

UNICEF har i sin rapport kommit fram till att förbättrad integritet och dataskydd för barn är viktigare för deras framtid än automatisk övervakning av deras kommunikation i syfte att hitta grooming/barnpornografi.

3. Normalisering av automatisk granskning av privat kommunikation

>

Efter att upphovsrättsdirektivet och TERREG involverat krav på automatisk granskning och filtrering av publika meddelanden, så att upphovsrättsintrång respektive terrormaterial automatiskt filtreras, så öppnar detta lagförslag dörren för att filtrera även privata meddelanden.

Även om det börjar med att filtrera bort barnpornografi, så är steget nu inte långt till att börja filtrera privata meddelanden i syfte att ta bort även upphovsrättsintrång, terrorism, och rätt som det är, är det plötsligt normalt att alla meddelanden vi skickar konstant granskas för att upptäcka eventuellt tvivelaktigt innehåll. Innan våra privata meddelanden utan vår vetskap skickas till myndigheter och organisationer runtom i världen för kontroll. Det är ett mardrömsscenario där alla behandlas som skyldiga tills motsatsen bevisats, ett övervakningssamhälle inte ens Stasi kunde drömma om.

4. Ökad makt för Big Tech

>

Att tillåta, uppmuntra eller tvinga Facebook och andra stora företag att fortsätta övervaka våra privata meddelanden är fel väg att gå. Det gör privata företag ansvariga för övervaknings- och censurprocesser som på grund av sina konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter borde hanteras av demokratin.

3000 1000 Piratpartiet