Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Mikael Damberg vill avlyssna medborgare som inte är misstänkta för brott och knäcka kryptering

Till Aftonbladet säger inrikesminister Mikael Damberg (S) att han vill se övervakning av medborgare som inte är misstänkta för brott. Medborgare ska alltså övervakas, utifall att de begår brott i framtiden. För Piratpartiet är det ett solklart brott mot en grundläggande princip för rättsstaten, nämligen att medborgaren som utgångspunkt ska behandlas som oskyldig, inte som misstänkt eller brottsling. Det är inte vår sak att bevisa vår oskuld, utan rättssystemets sak att visa vår skuld.

Men det är inte allt. Trots att Polisen förra året fick möjligheten att hacka misstänkta (och till viss del icke misstänkta!), vill Mikael Damberg gå längre. Det räcker tydligen inte att Polisen på detta sätt kan kringgå effektiv kryptering genom att t.ex. placera malware på en telefon som läser av knapptryckningar när meddelanden skrivs, vilket i princip var vad som ledde till Encrochat-avslöjandena. Damberg verkar också vilja införa någon form av bakdörr i krypterad kommunikation, vilket inte bara skulle drabba kriminella, utan alla oskyldiga vanliga medborgare.

Vi skulle vilja ha lättare att komma åt olika appar, nu kan man göra det bakvägen via hemlig dataavläsning, men att lättare komma åt plattformar som messenger och signal. Där tror jag också att man behöver ha nya verktyg framöver för polisen så att de inte bara ska byta plattformar.

Mikael Damberg (S), inrikesminister, till Aftonbladet

Piratpartiet tycker inte att all kommunikation alltid ska övervakas, utifall att någon medborgare i framtiden visar sig vara misstänkt för brott. Utgångspunkten måste vara att staten respekterar medborgarens rätt till ett privatliv och låter bli att läsa våra brev eller följa våra rörelser!

3000 1000 Piratpartiet