Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Rikspolischefen efterlyser övervakning av icke misstänkta

Till Sveriges Radio säger rikspolischefen att Sverige behöver införa mer övervakning av personer som inte är misstänkta för brott, att FRA ska massövervaka mer åt Polisen och att Polisen behöver bakdörrar till kryptering.

Övervakning av oskyldiga – förbud mot kryptering?

>
Inrikesminister Mikael Damberg har tidigare yttrat försiktigt stöd till tankarna om att Polisen ska få övervaka oskyldiga medborgare och kunna inskränka deras möjlighet att kommunicera privat med hjälp av kryptering.

[Rikspolischefen] nämner till exempel möjligheten att få lyssna på kommunikation mellan personer i kriminella nätverk utan konkret brottsmisstanke – om de kan antas ägna sig åt mycket grov brottslighet..

Vår emfas

Det är inte första gången Polisen går ut med att de vill kunna övervaka personer som inte är misstänkta för brott. I september förra året sade Mats Löfving, biträdande rikspolischef, till SR att man ville övervaka ”människor som ännu inte ingår i nån brottsutredning”.

Det är inte heller första gången man offentligt propagerar för att kunna övervaka krypterad kommunikation. Det pågår flera attacker på rätten att kryptera sin kommunikation, särskilt på EU-nivå.

Kopplingen till Encrochat

>
När Polisen ska motivera behovet av att inskränka möjligheten till krypterad kommunikation hänvisar de ofta till Encrochat.

Det var förra våren som fransk polis knäckte krypteringen på kommunikationsappen Encrochat och delade informationen med svensk polis. I appen diskuterade personer kopplade till svenska kriminella nätverk olika brottsupplägg öppet – och genom informationen uppger polisen att man förhindrat mord och andra grova våldsbrott – och att man också fått information som gett ny insyn i vilka som leder och organiserar brottsligheten i de kriminella nätverk som använde Encrochat.

Enligt Anders Thornberg visar det här polisen behöver ha bättre tillgång till kommunikationen mellan kriminella – det handlar både om hur kommunikation lagras och polisens möjlighet att att läsa krypterad information, enligt rikspolischefen.

https://sverigesradio.se/artikel/rikspolischefen-vill-ha-fler-verktyg-for-att-komma-at-kriminellas-kommunikation

Vi vet inte exakt hur fransk/nederländsk polis lyckades knäcka Encrochat – man har vägrat delge sin metod – och vi vet inte heller exakt hur Encrochat fungerade, men vi kan göra kvalificerade gissningar om hur det hela gick till. Ingenting tyder på att fransk polis ”knäckte krypteringen”, som SR formulerar det. Av allt att döma lyckades fransk polis på något sätt infektera Encrochats centrala servrar och pusha en uppdatering med malware till alla Encrochat-telefoner, så att man kunde kringgå krypteringen.

Med andra ord: Polisen har uppenbarligen redan möjligheten att läsa den kommunikation man behöver, utan att ha förbjudit end-to-end-kryptering eller krävt bakdörrar.

Based on the information disclosed by EncroChat, it is likely that law enforcement agencies managed to install software on the servers that provided the phones with updates or delivered malware to the phones in another form. Either way, infecting devices allowed them to see the unencrypted messages. In essence, with enough infected devices, law enforcement was able to follow conversations in real time.

[…]

Another clue supporting this takeaway was the fact that some users complained that the wipe function no longer worked, an indication that the malware was active at the device level.

https://blog.malwarebytes.com/hacking-2/2020/07/encrochat-system-eavesdropped-on-by-law-enforcement/

The investigators who found a way in to the platform didn’t try to break the encryption in any way. Instead, they went for the devices, installing malware to allow them to read messages before they were sent.

https://arstechnica.com/tech-policy/2020/07/police-infiltrate-encrypted-phones-arrest-hundreds-in-organized-crime-bust/

Vi kan inte tillmötesgå Polisens krav

>
Övervakning av människor som inte är misstänkta för brott är ett allvarligt ingrepp i rättsstatens princip om rättssäkerhet, den enskildes skydd mot godtyckliga ingrepp i dess privatliv. Piratpartiet kan inte acceptera detta förslag.

Rättssäkerhet innebär att individen skyddas mot övergrepp från samhället och andra individer och kan känna sig trygg i att den juridiska processen är förutsägbar, effektiv och rättvis. Individen ska betraktas som oskyldig tills den döms för ett brott. Särskilt viktig för rättssäkerheten är rätten till ett privatliv, som sätter grundläggande ramar för polisiära befogenheter.

En polisstat uppstår när makt utövas genom godtycklig övervakning, censur, frihetsberövande, angiveri och övrig polisiär makt, utan att detta åtföljs av ett rimligt och rättssäkert skydd för medborgarna i form av lagar och domstolsväsende. De senaste decenniernas införande av långtgående övervakningslagar och begynnande försök till censur av internet, för att nämna två exempel på inskränkningar i medborgarnas kommunikationsfrihet, utgör första steg mot en polisstat.

Piratpartiets principprogram om rättssäkerhet

3000 1000 Piratpartiet