Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Japan överväger att göra cosplay olagligt

Den japanska regeringen överväger nu att reformera sin upphovsrätt. Tyvärr inte i en progressiv riktning, utan för att göra upphovsrätten än mer repressiv och hämmande för kulturell utveckling. Det aktuella förslaget är att göra cosplay olagligt så länge utövaren inte har licens från rättighetshavare.


Mycket fan-kultur lever idag i en juridisk gråzon. Fan-fiction, fan-art, cosplay, fan-gjorda spel, fan-filmer, fan-edits av filmer. Listan på skapande aktivitet som tillför samhället mycket nytta, men lever under hot om utplåning kan göras lång. I det aktuella exemplet är det cosplay som berörs, men det är bara en kulturform bland många i denna kategori.

Upphovsrätten behöver en reform för att möjliggöra mer skapande

>
Piratpartiet vill reformera upphovsrätten i den andra riktningen. Vi vill möjliggöra för fler att delta i kulturlivet genom att skapa större, tydligare undantag för sådant som memes, streaming av spel och mashups av musik. Dessa undantag hade legaliserat stora delar av den fan-kultur som idag lever i en juridisk gråzon, och riskerar att helt dödas av lagförslag som det japanska.

Allt skapande bygger på och inspireras av tidigare verk. Om kulturella verk skyddats i 5 till 20 år istället för 70+, så hade trösklarna för att vara med och skapa sänkts betydligt. Musiker hade inte behövt fundera på om man inspirerats för mycket av den musik man uppskattar och därmed kanske blivit skadeståndsskyldig på miljoner, och istället kunnat fokusera på att skapa den bästa musiken man kan.

Freedom 2 Share – ett europeiskt medborgarinitiativ

>
Första steget mot en produktiv upphovsrättsreform är det europeiska medborgarinitiativet Freedom 2 Share. Vi behöver 15 000 svenska underskrifter innan maj 2021 för att försöka förmå EU-kommissionen att föreslå en legalisering av fildelning för privat, icke-kommersiellt bruk.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...