Join the swarm:

Digitaleurope

Interoperabilitet är nyckeln till att knäcka nätjättarnas dominans

Nätjättar som Facebook, Google och Amazon har genom sina funktionella monopol för stor makt idag. Därför stödjer Piratpartiet att göra interoperabilitetskrav till en del av Digital Services Act.

Idag domineras den digitala världen av exklusiva nätverk, så kallade walled gardens. Det är endast i undantagsfall möjligt med kommunikation över nätverksgränserna; det största exemplet torde vara email, där du kan skicka ett email till en kontakt som använder hotmail även om du själv använder gmail.

Exklusiviteten har hjälpt företag som Facebook, Google och TikTok att växa fort. Men den har också hindrat andra företag från att konkurrera när dessa väl vuxit sig stora. Effekten kallas för nätverkseffekten: ju fler människor som ingår i ett nätverk, desto mer användbart är det. Varför är email så användbart? För att varje person har åtminstone en emailadress som alla andra kan använda för att nå den.

Den som kan kontrollera tillgången till nätverket med flest användare har alltså mest makt.

Men det behöver inte vara så. Ett förslag som Piratpartiet drivit i arbetet med Digital Services Act är att införa krav på dominerande plattformar att följa standarder för interoperabilitet, och att legalisera rivalers försök att bygga interoperabla tjänster (något som idag förbjuds genom upphovsrättens DRM-paragrafer och särskilt behövs om Oracle vinner sitt rättsfall med Google). Våra parlamentariker har lyckats få stora delar av EU-parlamentet med sig i detta.

Tjänster som WhatsApp ska då tvingas tillåta utbytet av meddelanden mellan deras användare och sådana som använder alternativa tjänster som Telegram. Facebook-användare ska kunna skriva till Twitter-användare. Även den som inte har en iPhone ska kunna ta emot meddelanden från iMessage. Och så vidare.

Förebilder i praktiken finns på många håll. Du kan ringa vem som helst som har en telefon, oavsett vilken operatör den valt att använda. Du kan som sagt skicka email till vem som helst, oavsett vilken leverantör den använder. Du kan länka till vilken webbsida som helst, oavsett vilken server den finns på. Även inom bank-sektorn finns framgångsrika interoperabilitetsstandarder genom EU:s PSD-direktiv.

Åren har tydligt visat att etablerade konkurrenspolitiska åtgärder inte räcker för att hindra nätjättarnas monopol. Google har t.ex. mottagit miljardbot på miljardbot från EU-kommissionen för konkurrensbrott, utan att det nämnvärt påverkat varken deras inkomster eller beteende. Facebook ljög medvetet för kommissionen om sitt köp av WhatsApp och hanterade kostnaderna för detta som en del av kostnaden för att driva företaget, snarare än ett exceptionellt straff.

Problemet är att kommissionen bara vidtagit åtgärder när funktionella monopol redan varit på plats. Istället för detta behövs proaktiva åtgärder som ser till att stimulera konkurrens underifrån. Där är det viktigaste verktyget interoperabilitet.

I början av december väntas kommissionen ge besked om sitt förslag till Digital Services Act. Piratpartiet hoppas att interoperabilitet är en viktig del av detta lagförslag.

2560 853 Piratpartiet