Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

EU:s anti-terrorismsamordnare vill se bakdörrar i kryptering

Gilles de Kerchove, EU:s anti-terrorismsamordnare har i en intervju med AFP yttrat sig om de pågående kryptokrigen. Han ger stöd till dem som vill se bakdörrar i kryptering och föreslår att ett krav på sådana borde ingå som en del i Digital Services Act, lagen som ska reglera internets framtid.

Intervjun med de Kerchove handlade i huvudsak om datorspel som ett problem för EU:s insatser mot terrorism och som en vektor för radikalisering, men de Kerchove hann också med att beskriva kryptering som ett problem för samhället.

Hans konkreta förslag är att Digital Services Act ska innehålla ett krav på att den som tillgängliggör krypterad kommunikation ska kunna överlämna okrypterade versioner av skickade meddelanden till polis och åklagare.

de Kerchove menar att det förslaget undviker risken att nycklar skulle kunna hamna i fel händer och därmed riskera all privat, krypterad kommunikation. Han förklarade inte hur det skulle fungera tekniskt.

Han gjorde alltså Ylva Johansson sällskap i gruppen som förnekar verkligheten: vi ska ha bakdörrar i kryptering, men utan att ha bakdörrar. Bara för att man önskar att verkligheten såg ut på ett visst sätt, betyder det inte att den gör det. Vi måste välja mellan att tillåta säker kryptering som tillåter privat kommunikation mellan medborgare, eller att ha kommunikation som kan läsas av myndigheter när de vill.

”That, he asserted would get around the problem of decryption keys circulating and falling into the wrong hands.

He did not, however, explain how that would work technically, given that WhatsApp encryption is “end-to-end”.”

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...