Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Mer om ministerrådets angrepp på kryptering

Vi har tidigare skrivit om att ministerrådet (alltså EU:s medlemsstaters regeringar) sällat sig till skaran som aktivt angriper friheten att använda säker kryptering. Under det senaste året har alltså EU-kommissionen, ministerrådet, Five Eyes-samarbetet och svenska regeringen på olika sätt yttrat sig om att det kan vara dags att förbjuda säker kryptering.

En sammanfattning av vad som hänt på kryptokrigets front under året kan du läsa här.

Två nya dokument kastar mer ljus över ministerrådets planer.

Det första kommer från EU:s ordförandeskap, som sammanfattar rekommendationer på krypteringsområdet till ministerrådet, inför det beslut man väntas fatta i början av december.

eu-council-encryption-possible-ways-forward-12864-20

Mest anmärkningsvärt i detta dokument är kanske punkt sex, där man slår fast att ett nära samarbete i frågan behöver föras med Five Eyes-samarbetet och särskilt Storbritannien. Dessa har tidigare i år krävt bakdörrar i kryptering.

Men värt att uppmärksamma är också punkt tolv, där man föreslår att använda tillgången till EU:s interna marknad som hävstång för att tvinga tillverkare av hårdvara (datorer, mobiltelefoner) och tjänster (WhatsApp, Signal, et cetera) att följa deras krav på bakdörrar till krypterad kommunikation.

Det andra dokumentet kommer från COREPER, organet som förbereder beslutsunderlag för ministerrådets beslutande möten. Det är den kompromiss som informerats av medlemsländernas regeringars synpunkter och som högst troligen klubbas på ministerrådets möte i början av december.

eu-council-encryption-declaration-13084-20-rev1

Förslaget är vagt, men antyder att man vill se lagstiftning på området och att ”tekniska lösningar” ska göra det möjligt att ha kvar kryptering, men också göra så att myndigheter kan kringgå den. I korthet: bakdörrar i kryptering.

3000 1000 Piratpartiet