Join the swarm:

Surveillance-camera

Utredning föreslår: FRA ska spionera på svenska folket åt utländsk makt

En ny utredning föreslår att FRA – Försvarets Radioanstalt – ska få bedriva signalspaning till förmån för andra länder och organisationer, ifall regeringen bedömer att det är viktigt för underrättelsesamarbeten. Nu ska alltså FRA inte bara övervaka människor för att gynna svenska intressen, utan också utländska intressen.

»Utredningen föreslår därför att det i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet införs en ny bestämmelse som innebär att Försvarets radioanstalt får bedriva signalspaning om myndigheten, inom ramen för sin försvarsunderrättelseverksamhet, bedriver samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer.«

Utedningen

I dagsläget har FRA laglig rätt att övervaka all tele- och internettrafik som passerar Sveriges gränser. Ett förslag som omfamnades av nära nog alla riksdagspartier under hösten var att utöka FRA:s uppdrag så att de också ska ha rätt att övervaka kommunikation mellan svenska medborgare, inom Sverige, utan att dessa är misstänkta för brott över huvud taget.

Det är svårt att inte se en koppling mellan dessa två förslag till förnyelser av FRA-lagen; att syftet är att FRA ska övervaka svenskar åt utländska underrättelsetjänster. Antagligen som en del av det omfattande existerande övervakningssamarbetet mellan Five Eyes (USA, Storbritannien, Australien, Kanada och Nya Zeeland) och Sverige. Det styrks av att utredningen flera gånger påtalar vikten av att Sverige har information att byta med utländska underrättelsetjänster.

Piratpartiet anser inte att FRA ska göras till ett verktyg för massövervakning av svenska medborgare. Inte i svenska statens händer, och definitivt inte i andra staters händer. Istället bör vi utreda vad FRA faktiskt gjort, åtala de som gjort sig eventuellt gjort sig skyldiga till brott och riva upp FRA-lagen.

Läs hela utredningen här.

2500 2000 Piratpartiet