Join the swarm:

publiccode2

EU:s nya Open Source-strategi

Efter tre års väntan antog EU-kommissionen i oktober en ny Open Source-strategi. Den här strategin täcker perioden 2020-2023. Mottot för strategin är ”Think Open”.

Att kommissionen i sin nya strategi erkänner vikten av fri mjukvara är välkommet och viktigt. Däremot saknar strategin konkreta målsättningar och åtgärder, utan vilka strategin riskerar att vara en papperstiger.

Det mest positiva i strategin är kanske den explicita viljan att inte bara förändra hur kommissionen fungerar internt, utan också påverka världen utanför. Särskilt vill man påverka offentliga myndigheter i EU till att använda mer fri mjukvara.

”We want to be a dynamic contributor of innovative, secure digital solutions that can be shared and reused so we can help promote digital government and public services across the EU.”

Johannes Hahn, kommissionär för budget och administration
https://piratpartiet.se/wp-content/uploads/2020/05/publicmoneypubliccode.mp4

Några saker vi saknar i strategin

Tyvärr saknar strategin dock en hel del konkretiseringar. Bland de saker vi konrekt saknar finns:

  • En fortsättning på det framgångsrika FOSSA-projektet, vilket startades av vår EU-parlamentariker Julia Reda. FOSSA syftade till att stärka säkerheten i fri mjukvara genom att belöna de som upptäcker och åtgärdar buggar.
  • En plan för att bryta det idag fullständiga och ensidiga beroendet av Microsoft, vilket också är problematiskt ur ett dataskyddsperspektiv.
  • En tydlig formulering av vad som utgör goda skäl att välja bort öppna och fria tekniker till förmån för proprietära (detta saknas fullständigt i strategin, som istället bara säger att det ska göras när ”good reasons” föreligger).
  • En tydlig formulering av vad som utgör goda skäl att välja bort att publicera mjukvara under fria licenser (detta saknas fullständigt i strategin, som istället bara säger att det ska göras när det ”makes sense”).
  • Krav på att fria licenser ska vara standard i forskningsprogrammen som utgör Horizon Europe.
  • Avsatt budget för att stödja utvecklingen av strategiskt viktig fri mjukvara.
https://www.youtube.com/watch?v=duaYLW7LQvg
Dokumentär om användandet av Microsoft-mjukvara inom EU
1680 945 Piratpartiet