Terreg Header

FN:s särskilda rapportörer kritiserar TERREG

Terrorförordningen, även känd som TERREG (TERror REGulation) eller TCO (Terrorist Content Online), är en slarvig, dåligt motiverad EU-lag med syfte att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Lagen kommer istället att leda till utbredd censur på internet. Piratpartiet arbetar i de pågående trilogerna för att förhindra lagens värsta avarter, som krav på uppladdningsfilter.

Efter att Human Rights Watch här om dagen kritiserat TERREG kan vi idag dela kritik från FN:s särskilda rapportörer för yttrandefrihet, privatliv och skydd för mänskliga rättigheter under kampen mot terrorism. Kritik som vi delar.

I ett öppet brev har FN:s särskilda rapportörer för yttrandefrihet, rätten till ett privatliv och skyddet för mänskliga rättigheter under kampen mot terrorism kritiserat TERREG. Anmärkningsvärt nog är detta inte första gången de kommunicerat sin kritik till lagstiftarna. För två år sedan skickade de ett brev till kommissionen, som de fortfarande inte fått svar på.

I det tidigare brevet kritiserade de förslaget om att tvinga plattformar att använda uppladdningsfilter för att stoppa terrorisminnehåll från att laddas upp.

”The Special Rapporteurs are also concerned that a general monitoring obligation will lead to the monitoring and filtering of user-generated content at the point of upload. This form of restriction would enable the blocking of content without any form of due process even before it is published, reversing the well-established presumption that States, not individuals, bear the burden of justifying restrictions on freedom of expression.”

Brevet som skickades 2018

FN:s särskilda rapportörer pekar i sitt nya brev särskilt ut att det liggande förslaget till TERREG tillåter myndigheter att begära att material tas bort från nätplattformar utan att behöva gå via domstol och att definitionen av terrorisminnehåll är alldeles för vag.

”We are particularly concerned that the overbroad definition of terrorist content may limit freedom of expression more than is necessary and proportionate to protect national security, public order or safety. We are further concerned that the proposed legislation does not provide adequate guarantees of judicial oversight for restrictions to freedom of expression, which may lead to arbitrary implementation.”

Det nya brevet från FN:s särskilda rapportörer (vår emfas)

Något som de särskilda rapportörerna också diskuterar i sitt brev som är mycket viktigt och ibland hamnat i skuggan av diskussionen om uppladdningsfilter: nämligen möjligheten för myndigheter att kräva att plattformar granskar innehåll mot sina användaravtal, på ett sätt som praktiskt innebär en privatisering av lagen. Den stora faran är att detta tillåter myndigheter att ”tvätta” sina begäranden om att censurera innehåll genom att hänvisa till att det är plattformarna som tar bort det ”på eget initiativ”.

”The draft Regulation further provides for the possibility that competent authorities will send referrals regarding terrorist content to hosting service providers for their consideration. Given that service providers retain a wide discretion in the application of their terms of service, which, as noted previously, do not reference human rights and related responsibilities, we are concerned about the effect of such a provision on the guarantees to the right to freedom of expression. As underscored by the Human Rights Council, we underlined that the rights that people have offline must also be protected online”

Det nya brevet från FN:s särskilda rapportörer

Läs mer om TERREG

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...