Join the swarm:

Mattias Bjärnemalm — Jag är internet

Reformer för att sprida grön teknik

I nättidningen Altinget skriver vår toppkandidat i EU-valet, Mattias Bjärnemalm, om hur EU kan agera för att möta globala miljö- och klimatutmaningar.

Vi måste därför reformera patenträtten så att spridning av teknik blir tillåten och så att entreprenörer och tekniker i hela världen kan arbeta vidare från den grund vi lägger. När tekniken väl är fri att använda så kommer marknadskrafterna att sprida den över hela jorden.

Grön teknik behövs globalt. Patent hindrar den från att spridas till hela världen och upphovsrätten hindrar framtagandet av tekniken. Utan reformer av dessa system stannar den gröna tekniken i Europa, och då spelar den ingen roll i att möta de globala miljö- och klimatutmaningarna.

Med reformer inom upphovs- och patenträtt kan istället de bästa egenskaperna hos marknad och det offentliga användas för att ta fram och sprida den gröna teknik som krävs för att möta miljö- och klimatutmaningar.

Mattias Bjärnemalm

Läs hela artikeln här.

2560 1707 Piratpartiet