Join the swarm:

Mattias Bjärnemalm — Jag är internet

Debattartikel om svårigheterna för mindre partier

I en debattartikel i Expressen kritiserar idag företrädare för flera småpartier de system som idag på strukturellt vis gynnar större partier på mindre partiers bekostnad. Till exempel så behöver inte stora partier betala för sina valsedlar, utan de betalas med skattemedel, medan mindre partier måste stå för hela kostnaden (tryck och distribution). Detta trots att större partier ju har större ekonomiska muskler redan, inte minst genom det partistöd som de får av det offentliga.

En vitalisering av demokratin leder till ett bättre samhälle. Om våra förslag genomförs skulle det ge en sportslig chans för alla de 87 partier som deltar i EU-valet 2019 – där möjligheterna att lyckas i stället beror på partiernas faktiska potential i form av sin politik och sina representanter. 

Mattias Bjärnemalm, m.fl.

Då skulle vi med rak rygg kunna säga att vi har förbättrat demokratin i Sverige.

Läs hela artikeln här.

2560 1707 Piratpartiet