Join the swarm:

parliament_committee_voting

Rapport från EU-parlamentets budgetkommitté

Missbruk av jordbruksstödet inom EU

Utskottet röstade för att kommissionen ska modifiera EU:s Common Agriculture Policy för att undvika de idag utbredda problemen med missbruk av jordbruksstödet. I flera länder i EU använder oligarker jordbruksstödet på ett korrupt sätt, bland annat i Tjeckien.

”It cannot be allowed to stand that a sitting EU Prime Minister is currently involved in negotiating the distribution of EU funds that he may benefit from personally. The conflict of interest around Andrej Babiš is an embarrassment for the credibility of the EU and the Commission and Council must indicate how they intend to rectify this scandal. It has also now become clear that there was no legal reason to stop the fraud investigation into Prime Minister Babis and EU funds in the ’stork’s nest’ case.”
 
”The lack of information provided by the Commission is not in the public interest, Czech and EU taxpayers deserve to see the results of the audits into Babiš and the Commission should publish them without delay. EU funds are not designed to line the pockets of oligarchs or to help them gain power. The EU needs effective sanctions and an independent ethics body to ensure that no future PM can use their role to enrich themselves.”

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet (källa)

Rådets brist på transparens

Ministerrådet, där medlemsländerna i EU representeras, har stora problem med transparens. Bland de viktigaste punkterna kan nämnas att rådet fortfarande inte gått med i EU:s Transparency Register (öppenhetsregistret), där man kan spåra vilka lobbyister som träffar vilka politiker.

När Julia Reda blev EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet 2014 startade hon projektet LobbyCal för att göra det så enkelt som möjligt för allmänheten att granska hennes samvaro med lobbyister. Efter utvecklingen lämnades underhållet av koden över till oberoende Transparency International, vilket lett till att många parlamentariker idag använder verktyget för att vara så transparenta som möjligt.

Julia Reda, tidigare EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet, på presskonferens om LobbyCal

Läs mer hos European Pirate Party. Följ Mikulas Peksa på Twitter, Mastodon eller hans hemsida.

Rekommendation om att använda fri och öppen mjukvara

Peksa lyckades få igenom en rekommendation om att parlamentet bör stödja mjukvara som är fri och open source, i syfte att öka transparens och undvika inlåsningseffekter som uppstår när endast ett företag kan leverera den produkt man söker.

Fri och öppen mjukvara som är skräddarsydd för parlamentets verksamhet möjliggör publicerandet av öppen data som alla kan ha tillgång till, modifiera och återanvända. Det innebär en otroligt stärkt möjlighet till transparens. Dessutom medför fri och öppen mjukvara potentiella säkerhetsförbättringar, eftersom det möjliggör identifierandet och lagandet av säkerhetshål på ett transparent och kollaborativt sätt.

Rekommendationen innefattade också uppmuntran om att använda fria sociala nätverk, med starkare skydd för användarnas privatliv, som alternativ till nätjättarnas monopol. (Piratpartiet finns av dessa skäl på Mastodon)

Missbruk av jordbruksstödet inom EU

Utskottet röstade för att kommissionen ska modifiera EU:s Common Agriculture Policy för att undvika de idag utbredda problemen med missbruk av jordbruksstödet. I flera länder i EU använder oligarker jordbruksstödet på ett korrupt sätt, bland annat i Tjeckien.

”It cannot be allowed to stand that a sitting EU Prime Minister is currently involved in negotiating the distribution of EU funds that he may benefit from personally. The conflict of interest around Andrej Babiš is an embarrassment for the credibility of the EU and the Commission and Council must indicate how they intend to rectify this scandal. It has also now become clear that there was no legal reason to stop the fraud investigation into Prime Minister Babis and EU funds in the ’stork’s nest’ case.”
 
”The lack of information provided by the Commission is not in the public interest, Czech and EU taxpayers deserve to see the results of the audits into Babiš and the Commission should publish them without delay. EU funds are not designed to line the pockets of oligarchs or to help them gain power. The EU needs effective sanctions and an independent ethics body to ensure that no future PM can use their role to enrich themselves.”

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet (källa)

Rådets brist på transparens

Ministerrådet, där medlemsländerna i EU representeras, har stora problem med transparens. Bland de viktigaste punkterna kan nämnas att rådet fortfarande inte gått med i EU:s Transparency Register (öppenhetsregistret), där man kan spåra vilka lobbyister som träffar vilka politiker.

När Julia Reda blev EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet 2014 startade hon projektet LobbyCal för att göra det så enkelt som möjligt för allmänheten att granska hennes samvaro med lobbyister. Efter utvecklingen lämnades underhållet av koden över till oberoende Transparency International, vilket lett till att många parlamentariker idag använder verktyget för att vara så transparenta som möjligt.

Julia Reda, tidigare EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet, på presskonferens om LobbyCal

Läs mer hos European Pirate Party. Följ Mikulas Peksa på Twitter, Mastodon eller hans hemsida.

Rekommendation om att använda fri och öppen mjukvara

Peksa lyckades få igenom en rekommendation om att parlamentet bör stödja mjukvara som är fri och open source, i syfte att öka transparens och undvika inlåsningseffekter som uppstår när endast ett företag kan leverera den produkt man söker.

Fri och öppen mjukvara som är skräddarsydd för parlamentets verksamhet möjliggör publicerandet av öppen data som alla kan ha tillgång till, modifiera och återanvända. Det innebär en otroligt stärkt möjlighet till transparens. Dessutom medför fri och öppen mjukvara potentiella säkerhetsförbättringar, eftersom det möjliggör identifierandet och lagandet av säkerhetshål på ett transparent och kollaborativt sätt.

Rekommendationen innefattade också uppmuntran om att använda fria sociala nätverk, med starkare skydd för användarnas privatliv, som alternativ till nätjättarnas monopol. (Piratpartiet finns av dessa skäl på Mastodon)

Missbruk av jordbruksstödet inom EU

Utskottet röstade för att kommissionen ska modifiera EU:s Common Agriculture Policy för att undvika de idag utbredda problemen med missbruk av jordbruksstödet. I flera länder i EU använder oligarker jordbruksstödet på ett korrupt sätt, bland annat i Tjeckien.

”It cannot be allowed to stand that a sitting EU Prime Minister is currently involved in negotiating the distribution of EU funds that he may benefit from personally. The conflict of interest around Andrej Babiš is an embarrassment for the credibility of the EU and the Commission and Council must indicate how they intend to rectify this scandal. It has also now become clear that there was no legal reason to stop the fraud investigation into Prime Minister Babis and EU funds in the ’stork’s nest’ case.”
 
”The lack of information provided by the Commission is not in the public interest, Czech and EU taxpayers deserve to see the results of the audits into Babiš and the Commission should publish them without delay. EU funds are not designed to line the pockets of oligarchs or to help them gain power. The EU needs effective sanctions and an independent ethics body to ensure that no future PM can use their role to enrich themselves.”

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet (källa)

Rådets brist på transparens

Ministerrådet, där medlemsländerna i EU representeras, har stora problem med transparens. Bland de viktigaste punkterna kan nämnas att rådet fortfarande inte gått med i EU:s Transparency Register (öppenhetsregistret), där man kan spåra vilka lobbyister som träffar vilka politiker.

När Julia Reda blev EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet 2014 startade hon projektet LobbyCal för att göra det så enkelt som möjligt för allmänheten att granska hennes samvaro med lobbyister. Efter utvecklingen lämnades underhållet av koden över till oberoende Transparency International, vilket lett till att många parlamentariker idag använder verktyget för att vara så transparenta som möjligt.

Julia Reda, tidigare EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet, på presskonferens om LobbyCal

Läs mer hos European Pirate Party. Följ Mikulas Peksa på Twitter, Mastodon eller hans hemsida.

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet, är medlem i EU-parlamentets utskott för budgetbevakning. Utskottet bevakar hur EU:s olika institutioner – framför allt kommissionen – spenderar medborgarnas pengar. Han rapporterar från utskottets senaste omröstning:

Kontroll av spenderade pengar

I de flesta fall som togs upp under omröstningen fanns inget skäl att ifrågasätta hur institutionerna spenderat pengarna. I vissa fall, som rörande rådet och två utskott i parlamentet, fanns det evidens för allvarlig misskötsel. Då röstade Peksa för striktare framtida kontroller och rapportkrav till parlamentet.

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Rekommendation om att använda fri och öppen mjukvara

Peksa lyckades få igenom en rekommendation om att parlamentet bör stödja mjukvara som är fri och open source, i syfte att öka transparens och undvika inlåsningseffekter som uppstår när endast ett företag kan leverera den produkt man söker.

Fri och öppen mjukvara som är skräddarsydd för parlamentets verksamhet möjliggör publicerandet av öppen data som alla kan ha tillgång till, modifiera och återanvända. Det innebär en otroligt stärkt möjlighet till transparens. Dessutom medför fri och öppen mjukvara potentiella säkerhetsförbättringar, eftersom det möjliggör identifierandet och lagandet av säkerhetshål på ett transparent och kollaborativt sätt.

Rekommendationen innefattade också uppmuntran om att använda fria sociala nätverk, med starkare skydd för användarnas privatliv, som alternativ till nätjättarnas monopol. (Piratpartiet finns av dessa skäl på Mastodon)

Missbruk av jordbruksstödet inom EU

Utskottet röstade för att kommissionen ska modifiera EU:s Common Agriculture Policy för att undvika de idag utbredda problemen med missbruk av jordbruksstödet. I flera länder i EU använder oligarker jordbruksstödet på ett korrupt sätt, bland annat i Tjeckien.

”It cannot be allowed to stand that a sitting EU Prime Minister is currently involved in negotiating the distribution of EU funds that he may benefit from personally. The conflict of interest around Andrej Babiš is an embarrassment for the credibility of the EU and the Commission and Council must indicate how they intend to rectify this scandal. It has also now become clear that there was no legal reason to stop the fraud investigation into Prime Minister Babis and EU funds in the ’stork’s nest’ case.”
 
”The lack of information provided by the Commission is not in the public interest, Czech and EU taxpayers deserve to see the results of the audits into Babiš and the Commission should publish them without delay. EU funds are not designed to line the pockets of oligarchs or to help them gain power. The EU needs effective sanctions and an independent ethics body to ensure that no future PM can use their role to enrich themselves.”

Mikulas Peksa, tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet (källa)

Rådets brist på transparens

Ministerrådet, där medlemsländerna i EU representeras, har stora problem med transparens. Bland de viktigaste punkterna kan nämnas att rådet fortfarande inte gått med i EU:s Transparency Register (öppenhetsregistret), där man kan spåra vilka lobbyister som träffar vilka politiker.

När Julia Reda blev EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet 2014 startade hon projektet LobbyCal för att göra det så enkelt som möjligt för allmänheten att granska hennes samvaro med lobbyister. Efter utvecklingen lämnades underhållet av koden över till oberoende Transparency International, vilket lett till att många parlamentariker idag använder verktyget för att vara så transparenta som möjligt.

Julia Reda, tidigare EU-parlamentariker för tyska Piratpartiet, på presskonferens om LobbyCal

Läs mer hos European Pirate Party. Följ Mikulas Peksa på Twitter, Mastodon eller hans hemsida.

2048 1260 Piratpartiet