Join the swarm:

Julian_Assange_and_Ricardo_Patiño_August_2014(1)

Rättegången mot Assange, sammanfattning av dag 1

Motargument mot att läckorna fysiskt skadat någon

Försvaret hänvisar framför allt till två saker för att visa att läckorna som Assange publicerade inte fysiskt skadat någon. Dels lyfter de vad som sades under ed vid Mannings rättegång, nämligen att Pentagon inte kunnat identifiera någon person som skadats som en följd av Mannings läckor. Och dels så pekar man på motivationen bakom att Obama släppte Manning fri efter bara 7 år i fängelse (hon dömdes till 45 år).

Dessutom har försvaret citerat flera av de journalister som Wikileaks samarbetade med 2010-2011, som berättar om arbetet som gjordes för att redigera de publicerade dokumenten för att undvika att utsätta någon för skada.

Olaglig avlyssning av Assange

När Assange befann sig i ambassaden blev han övervakad konstant, oavsett vart han gick. Även när han i paranoia höll möten med sina advokater inne på damtoan fångades det upp av företaget UC Global, som sedan skickade vidare informationen till CIA. Försvaret menar att detta tillvägagångssätt gör att åtalet ska ogiltigförklaras. Man planerar också att kalla ett vittne so m ska vittna om att amerikanska underrättelsetjänster diskuterade möjligheterna att kidnappa eller förgifta Assange med UC Global.

Läs hela försvarets skelett-argument här.

Risk för inhuman behandling i USA

Försvaret har lyft risken för att Assange utsätts för inhuman behandling eller till och med tortyr i USA. Bland annat pekar man på den stora mängd politiker och andra makthavare i landet som sagt att Assange borde avrättas eller torteras eller dylikt.

Assanges mentala hälsa har försämrats kraftigt av åren i Ecuadors ambassad och framför allt under det år han suttit i högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Detta har lett till att han knappt kommer kunna delta i sin egen rättegång. Under första dagen reste sig Assange vid ett tillfälle och berättade att han hade svårt att koncentrera sig och hänga med i förhandlingarna, delvis på grund av de högljudda Wikileaks-supportrarna utanför rättssalen.

Försvaret menar att risken är stor att Assange drivs till självmord om han utlämnas.

Motargument mot att läckorna fysiskt skadat någon

Försvaret hänvisar framför allt till två saker för att visa att läckorna som Assange publicerade inte fysiskt skadat någon. Dels lyfter de vad som sades under ed vid Mannings rättegång, nämligen att Pentagon inte kunnat identifiera någon person som skadats som en följd av Mannings läckor. Och dels så pekar man på motivationen bakom att Obama släppte Manning fri efter bara 7 år i fängelse (hon dömdes till 45 år).

Dessutom har försvaret citerat flera av de journalister som Wikileaks samarbetade med 2010-2011, som berättar om arbetet som gjordes för att redigera de publicerade dokumenten för att undvika att utsätta någon för skada.

Olaglig avlyssning av Assange

När Assange befann sig i ambassaden blev han övervakad konstant, oavsett vart han gick. Även när han i paranoia höll möten med sina advokater inne på damtoan fångades det upp av företaget UC Global, som sedan skickade vidare informationen till CIA. Försvaret menar att detta tillvägagångssätt gör att åtalet ska ogiltigförklaras. Man planerar också att kalla ett vittne so m ska vittna om att amerikanska underrättelsetjänster diskuterade möjligheterna att kidnappa eller förgifta Assange med UC Global.

Läs hela försvarets skelett-argument här.

Politisering av rättsfallet

Trump har kallat en fri press för ”enemy of the people”, pratat om att trappa upp jakten på läckor och journalister som kommunicerar med dem, och uppvisat en allmänt aggressiv attityd mot media, vilket försvaret lyfter fram som anledningen till att USA svängt från att inte gå fram med ett faktiskt åtal mot Assange till att göra det efter att Trump valdes till president.

Dessutom hänvisar försvaret till att Trump erbjudit Assange benådning ifall han gått med på att göra specifika uttalanden gällande Wikileaks publiceringar under det amerikanska valåret 2016, ett erbjudande som Assange tackade nej till. Detta ska visa att åtalet inte är ett genuint rättsagerande, utan att det politiserats genom direktiv från presidenten.

Risk för inhuman behandling i USA

Försvaret har lyft risken för att Assange utsätts för inhuman behandling eller till och med tortyr i USA. Bland annat pekar man på den stora mängd politiker och andra makthavare i landet som sagt att Assange borde avrättas eller torteras eller dylikt.

Assanges mentala hälsa har försämrats kraftigt av åren i Ecuadors ambassad och framför allt under det år han suttit i högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Detta har lett till att han knappt kommer kunna delta i sin egen rättegång. Under första dagen reste sig Assange vid ett tillfälle och berättade att han hade svårt att koncentrera sig och hänga med i förhandlingarna, delvis på grund av de högljudda Wikileaks-supportrarna utanför rättssalen.

Försvaret menar att risken är stor att Assange drivs till självmord om han utlämnas.

Motargument mot att läckorna fysiskt skadat någon

Försvaret hänvisar framför allt till två saker för att visa att läckorna som Assange publicerade inte fysiskt skadat någon. Dels lyfter de vad som sades under ed vid Mannings rättegång, nämligen att Pentagon inte kunnat identifiera någon person som skadats som en följd av Mannings läckor. Och dels så pekar man på motivationen bakom att Obama släppte Manning fri efter bara 7 år i fängelse (hon dömdes till 45 år).

Dessutom har försvaret citerat flera av de journalister som Wikileaks samarbetade med 2010-2011, som berättar om arbetet som gjordes för att redigera de publicerade dokumenten för att undvika att utsätta någon för skada.

Olaglig avlyssning av Assange

När Assange befann sig i ambassaden blev han övervakad konstant, oavsett vart han gick. Även när han i paranoia höll möten med sina advokater inne på damtoan fångades det upp av företaget UC Global, som sedan skickade vidare informationen till CIA. Försvaret menar att detta tillvägagångssätt gör att åtalet ska ogiltigförklaras. Man planerar också att kalla ett vittne so m ska vittna om att amerikanska underrättelsetjänster diskuterade möjligheterna att kidnappa eller förgifta Assange med UC Global.

Läs hela försvarets skelett-argument här.

Försvarets argument

>

Försvaret har å sin sida ett flertal olika argument för varför Assange inte ska utvisas till USA.

Politisering av rättsfallet

Trump har kallat en fri press för ”enemy of the people”, pratat om att trappa upp jakten på läckor och journalister som kommunicerar med dem, och uppvisat en allmänt aggressiv attityd mot media, vilket försvaret lyfter fram som anledningen till att USA svängt från att inte gå fram med ett faktiskt åtal mot Assange till att göra det efter att Trump valdes till president.

Dessutom hänvisar försvaret till att Trump erbjudit Assange benådning ifall han gått med på att göra specifika uttalanden gällande Wikileaks publiceringar under det amerikanska valåret 2016, ett erbjudande som Assange tackade nej till. Detta ska visa att åtalet inte är ett genuint rättsagerande, utan att det politiserats genom direktiv från presidenten.

Risk för inhuman behandling i USA

Försvaret har lyft risken för att Assange utsätts för inhuman behandling eller till och med tortyr i USA. Bland annat pekar man på den stora mängd politiker och andra makthavare i landet som sagt att Assange borde avrättas eller torteras eller dylikt.

Assanges mentala hälsa har försämrats kraftigt av åren i Ecuadors ambassad och framför allt under det år han suttit i högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Detta har lett till att han knappt kommer kunna delta i sin egen rättegång. Under första dagen reste sig Assange vid ett tillfälle och berättade att han hade svårt att koncentrera sig och hänga med i förhandlingarna, delvis på grund av de högljudda Wikileaks-supportrarna utanför rättssalen.

Försvaret menar att risken är stor att Assange drivs till självmord om han utlämnas.

Motargument mot att läckorna fysiskt skadat någon

Försvaret hänvisar framför allt till två saker för att visa att läckorna som Assange publicerade inte fysiskt skadat någon. Dels lyfter de vad som sades under ed vid Mannings rättegång, nämligen att Pentagon inte kunnat identifiera någon person som skadats som en följd av Mannings läckor. Och dels så pekar man på motivationen bakom att Obama släppte Manning fri efter bara 7 år i fängelse (hon dömdes till 45 år).

Dessutom har försvaret citerat flera av de journalister som Wikileaks samarbetade med 2010-2011, som berättar om arbetet som gjordes för att redigera de publicerade dokumenten för att undvika att utsätta någon för skada.

Olaglig avlyssning av Assange

När Assange befann sig i ambassaden blev han övervakad konstant, oavsett vart han gick. Även när han i paranoia höll möten med sina advokater inne på damtoan fångades det upp av företaget UC Global, som sedan skickade vidare informationen till CIA. Försvaret menar att detta tillvägagångssätt gör att åtalet ska ogiltigförklaras. Man planerar också att kalla ett vittne so m ska vittna om att amerikanska underrättelsetjänster diskuterade möjligheterna att kidnappa eller förgifta Assange med UC Global.

Läs hela försvarets skelett-argument här.

Rättegången lär djupdyka i dessa specifika dokument, huruvida man kan visa att någon skadats av att de publicerats och så vidare.

Läs hela åklagarsidans skelett-argument här. Än så länge finns det bara i Twitter-tråd-form, men vi arbetar på att publicera en läsbar pdf.

Försvarets argument

>

Försvaret har å sin sida ett flertal olika argument för varför Assange inte ska utvisas till USA.

Politisering av rättsfallet

Trump har kallat en fri press för ”enemy of the people”, pratat om att trappa upp jakten på läckor och journalister som kommunicerar med dem, och uppvisat en allmänt aggressiv attityd mot media, vilket försvaret lyfter fram som anledningen till att USA svängt från att inte gå fram med ett faktiskt åtal mot Assange till att göra det efter att Trump valdes till president.

Dessutom hänvisar försvaret till att Trump erbjudit Assange benådning ifall han gått med på att göra specifika uttalanden gällande Wikileaks publiceringar under det amerikanska valåret 2016, ett erbjudande som Assange tackade nej till. Detta ska visa att åtalet inte är ett genuint rättsagerande, utan att det politiserats genom direktiv från presidenten.

Risk för inhuman behandling i USA

Försvaret har lyft risken för att Assange utsätts för inhuman behandling eller till och med tortyr i USA. Bland annat pekar man på den stora mängd politiker och andra makthavare i landet som sagt att Assange borde avrättas eller torteras eller dylikt.

Assanges mentala hälsa har försämrats kraftigt av åren i Ecuadors ambassad och framför allt under det år han suttit i högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Detta har lett till att han knappt kommer kunna delta i sin egen rättegång. Under första dagen reste sig Assange vid ett tillfälle och berättade att han hade svårt att koncentrera sig och hänga med i förhandlingarna, delvis på grund av de högljudda Wikileaks-supportrarna utanför rättssalen.

Försvaret menar att risken är stor att Assange drivs till självmord om han utlämnas.

Motargument mot att läckorna fysiskt skadat någon

Försvaret hänvisar framför allt till två saker för att visa att läckorna som Assange publicerade inte fysiskt skadat någon. Dels lyfter de vad som sades under ed vid Mannings rättegång, nämligen att Pentagon inte kunnat identifiera någon person som skadats som en följd av Mannings läckor. Och dels så pekar man på motivationen bakom att Obama släppte Manning fri efter bara 7 år i fängelse (hon dömdes till 45 år).

Dessutom har försvaret citerat flera av de journalister som Wikileaks samarbetade med 2010-2011, som berättar om arbetet som gjordes för att redigera de publicerade dokumenten för att undvika att utsätta någon för skada.

Olaglig avlyssning av Assange

När Assange befann sig i ambassaden blev han övervakad konstant, oavsett vart han gick. Även när han i paranoia höll möten med sina advokater inne på damtoan fångades det upp av företaget UC Global, som sedan skickade vidare informationen till CIA. Försvaret menar att detta tillvägagångssätt gör att åtalet ska ogiltigförklaras. Man planerar också att kalla ett vittne so m ska vittna om att amerikanska underrättelsetjänster diskuterade möjligheterna att kidnappa eller förgifta Assange med UC Global.

Läs hela försvarets skelett-argument här.

Denna första vecka av Assanges rättegång består i legala argument, medan bevisbedömningen kommer att ske senare i Maj. Under första dagen fick vi sammanfattningar av båda sidors legala strategier, vilka sammanfattas här.

Åklagarnas argument

>

Anklagelserna mot Assange går under två olika lagar.

Den första lagen är Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), som säger att alla användare av tekniska system som överskrider sina rättigheter begår ett brott. Det är en utdaterad lag från 1986 som många bryter mot vardagligen, till exempel genom att jailbreaka telefoner eller spelkonsoller eller bryta mot användaravtalen på nättjänster (till exempel ljuga om sin ålder eller sitt namn). CFAA kallades för ”the worst law in technology” av experten Tim Wu.

Åklagarna menar att Assange bröt mot CFAA genom att ha hjälpt Manning med hur hon bäst kunde dölja faktumet att hon höll på att extrahera de dokument som senare lämnades över till Assange och Wikileaks. (mer specifikt: Assange försökte knäcka en lösenordshash så att Manning kunde logga in med ett annat användarkonto)

Den andra lagen som Assange åtalas under är Espionage Act, en lag som är lika kritiserad som CFAA. Här gäller åtalet insamlandet och publicerandet av hemlighetsstämplat material.

Åklagarna menar att Assanges agerande försatte flera amerikanska källor i Irak och Afghanistan för dödsfara, och försöker särskilja publicering som leder till ”obvious harm” för källor från publicering av annat hemlighetsstämplat material.

Som bevis har man från åklagarnas sida bland annat lyft fram att man vid räden som dödade Osama bin Laden hittade dokument som WikiLeaks publicerat. Det som lär bli fokus är dock ett antal specifika dokument man lyfte fram där man försöker visa på skador som läckorna lett till.

DokumentnamnGeografisk platsInnehåll
C1AfghanistanNamngiven källa som rapporterat planerad attack
C2AfghanistanIdentifiering av en person som bistått med vapen på specifik plats
D1IrakNamngivna källor som rapporterat om planerad attack
D2IrakNamngiven person som lämnat in vapen till koalitionen
A1IranNamngiven källa gällande politisk situation
A2IranNamngiven källa gällande politisk situation
A3KinaNamngiven källa rörande etniska konflikter
A4SyrienNamngivna källor
A5SyrienNamngivna källor

Rättegången lär djupdyka i dessa specifika dokument, huruvida man kan visa att någon skadats av att de publicerats och så vidare.

Läs hela åklagarsidans skelett-argument här. Än så länge finns det bara i Twitter-tråd-form, men vi arbetar på att publicera en läsbar pdf.

Försvarets argument

>

Försvaret har å sin sida ett flertal olika argument för varför Assange inte ska utvisas till USA.

Politisering av rättsfallet

Trump har kallat en fri press för ”enemy of the people”, pratat om att trappa upp jakten på läckor och journalister som kommunicerar med dem, och uppvisat en allmänt aggressiv attityd mot media, vilket försvaret lyfter fram som anledningen till att USA svängt från att inte gå fram med ett faktiskt åtal mot Assange till att göra det efter att Trump valdes till president.

Dessutom hänvisar försvaret till att Trump erbjudit Assange benådning ifall han gått med på att göra specifika uttalanden gällande Wikileaks publiceringar under det amerikanska valåret 2016, ett erbjudande som Assange tackade nej till. Detta ska visa att åtalet inte är ett genuint rättsagerande, utan att det politiserats genom direktiv från presidenten.

Risk för inhuman behandling i USA

Försvaret har lyft risken för att Assange utsätts för inhuman behandling eller till och med tortyr i USA. Bland annat pekar man på den stora mängd politiker och andra makthavare i landet som sagt att Assange borde avrättas eller torteras eller dylikt.

Assanges mentala hälsa har försämrats kraftigt av åren i Ecuadors ambassad och framför allt under det år han suttit i högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Detta har lett till att han knappt kommer kunna delta i sin egen rättegång. Under första dagen reste sig Assange vid ett tillfälle och berättade att han hade svårt att koncentrera sig och hänga med i förhandlingarna, delvis på grund av de högljudda Wikileaks-supportrarna utanför rättssalen.

Försvaret menar att risken är stor att Assange drivs till självmord om han utlämnas.

Motargument mot att läckorna fysiskt skadat någon

Försvaret hänvisar framför allt till två saker för att visa att läckorna som Assange publicerade inte fysiskt skadat någon. Dels lyfter de vad som sades under ed vid Mannings rättegång, nämligen att Pentagon inte kunnat identifiera någon person som skadats som en följd av Mannings läckor. Och dels så pekar man på motivationen bakom att Obama släppte Manning fri efter bara 7 år i fängelse (hon dömdes till 45 år).

Dessutom har försvaret citerat flera av de journalister som Wikileaks samarbetade med 2010-2011, som berättar om arbetet som gjordes för att redigera de publicerade dokumenten för att undvika att utsätta någon för skada.

Olaglig avlyssning av Assange

När Assange befann sig i ambassaden blev han övervakad konstant, oavsett vart han gick. Även när han i paranoia höll möten med sina advokater inne på damtoan fångades det upp av företaget UC Global, som sedan skickade vidare informationen till CIA. Försvaret menar att detta tillvägagångssätt gör att åtalet ska ogiltigförklaras. Man planerar också att kalla ett vittne so m ska vittna om att amerikanska underrättelsetjänster diskuterade möjligheterna att kidnappa eller förgifta Assange med UC Global.

Läs hela försvarets skelett-argument här.

2560 853 Piratpartiet