Join the swarm:

Overvakning Eu

Ny EU-lag gör det tillåtet att övervaka all privat digital kommunikation, framröstat av S, MP, L, C, KD, M och SD

Under sommaren har en ny EU-lag – kallad #ChatControl – vandrat igenom sina sista omröstningsinstitutioner och antagits av EU-parlamentet. Lagen ger leverantörer av privat kommunikation tillåtelse att övervaka vad människor säger till varandra. Det är en legalisering av något som flera sådana leverantörer sysslat med i flera år – bland annat Facebooks Messenger och Googles Gmail. Syftet är att göra det möjligt att upptäcka såväl barnpornografiskt material som försök till grooming.

En representativ opinionsundersökning som utfördes på uppdrag av tyska Piratpartiets EU-parlamentariker Patrick Breyer visar att 72% av EU-medborgarna är motståndare till den nya lagen, som i juli röstades igenom med en majoritet av de svenska EU-parlamentarikernas stöd. När lagen väl träder i kraft kan alla privata meddelanden, skickade foton och videor sökas igenom med hjälp av felbenägna algoritmer. Upp till 86% av alla rapporter från de företag som redan brukat dylik övervakningsteknologi har inte varit relevanta för polisen som mottagit dem, vilket inneburit att en stor mängd oskyldiga anklagats för grova brott. Enligt siffror från schweizisk och tysk polis har 30% av dessa varit minderåriga,

Piratpartiet har lett motståndet mot lagförslaget sedan det introducerades för ungefär ett år sedan och våra parlamentariker kommer fortsätta striden. Dels genom att rättsligt försöka stoppa förfarandet, och dels genom att försöka stoppa den kommande lagen som inte bara ska tillåta massövervakning av privat kommunikation, utan göra den obligatorisk (vilket också kommer drabba krypterade tjänster).

“The adoption of the first ever EU regulation on mass surveillance is a sad day for all those who rely on free and confidential communications and advice, including abuse victims and press sources. The regulation deals a death blow to the confidentiality of digital correspondence. It is a general breach of the dam to permit indiscriminate surveillance of private spaces by corporations – by this totalitarian logic, our post, our smartphones or our bedrooms could also be generally monitored. Unleashing such denunciation machines on us is ineffective, illegal and irresponsible.

Indiscriminate searches will not protect children and even endanger them by exposing their private photos to unknown persons, and by criminalising children themselves. Already overburdened investigators are kept busy with having to sort out thousands of criminally irrelevant messages. The victims of such a terrible crime as child sexual abuse deserve measures that prevent abuse in the first place. The right approach would be, for example, to intensify undercover investigations into child porn rings and reduce of the years-long processing backlogs in searches and evaluations of seized data.“

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

EU-kommissionens egen undersökning visar att 80% är motståndare till vissa av lagförslagets värsta sidor och enligt en separat undersökning på initiativ av Patrick Breyer är 72% av EU-medborgarna motståndare. Tyvärr har lagstiftningsprocessen präglats av stress och brist på ordentliga underlag.

Läs mer

”Whenever we asked critical questions about the legislative proposals, immediately the suggestion was created that I wasn’t sufficiently committed to fighting child sexual abuse.”

Sophie in’t Veld, nederländsk EU-parlamentariker

Bakgrund

ePrivacy-direktivet från och med årsskiftet 2020-2021 att alla leverantörer av digital privat kommunikation respekterar långtgående sekretesskrav. Det är inte längre lagligt att slentrianmässigt söka igenom alla meddelanden som skickas över digital chatt, vilket det varit tidigare. Detta menar EU-kommissionen är dåligt, eftersom t.ex. Facebook inte längre kan söka igenom alla meddelanden på Messenger i jakt på barnpornografi. Därför föreslog kommissionen under tidig höst 2020 att införa ett undantag från ePrivacy-direktivets krav på sekretess. Alla kommunikationsleverantörer som vill övervaka privat kommunikation i jakt på grooming och barnpornografi ska enligt kommissionens förslag få göra det.

Lagförslaget gäller automatisk övervakning av samtliga meddelanden, och alltså inte särskilda insatser mot kommunikation som av någon anledning är misstänkt. Kommunikationen söks igenom av felbenägna algoritmer som vidarebefordrar misstänkt kommunikation till den privata amerikanska organisationen NCMEC och polismyndigheter i flera olika länder, utan att meddela berörda personer.

“This regulation means all of our private e-mails and messages will be subjected to privatised real-time mass surveillance using error-prone incrimination machines inflicting devastating collateral damage on users, children and victims alike. Countless innocent citizens will come under false suspicion of having committed a crime, under-agers will see self-generated nudes (sexting) fall in wrong hands, abuse victims will lose safe channels for counselling. This regulation sets a terrible precedent and is a result of a campaign of disinformation and moral blackmailing from foreign actors. Unleashing such denunciation machines is ineffective, illegal and irresponsible. It’s using totalitarian methods in a democracy.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Efter det började lagförslaget vandra mellan EU-parlamentets olika utskott för beredning. I det ansvariga utskottet LIBE (för medborgerliga fri- och rättigheter) röstade de svenska EU-parlamentarikerna Even Incir (S), Tomas Tobé (M), Sara Skyttedal (KD) och Alice Bah Kuhnke (MP) för massövervakningsförslaget. Till slut röstades även EU-parlamentets plenum om lagförslaget. Där fick det stöd av en majoritet av de representerade svenska partierna.

I maj 2021 kom ministerrådet och EU-parlamentet överens om en lagtext genom trilogkompromiss. Kompromissen innebar på vissa smärre punkter en förbättring jämfört med originalförslaget. Bland annat ska alla som övervakar privat kommunikation i enlighet med lagen också rapportera statistik om hur många anmälningar deras övervakning lett till, hur många av dessa som varit felaktiga, med mera. Det kommer i längden åtminstone att ge oss mer empirisk information om hur väl dessa system fungerar i verkligheten.

Kompromissen accepterades sedan tyvärr i EU-parlamentets plenum och kommer alltså att träda i kraft som lag under hösten. I denna sista avgörande omröstning röstade följande svenska EU-parlamentariker ja till massövervakningslagen:

 • Abir al-Sahlani (C)
 • Erik Bergkvist (S)
 • Jakop Dalunde (MP)
 • Johan Danielsson (S)
 • Helene Fritzon (S)
 • Jytte Guteland (S)
 • Pär Holmgren (MP)
 • Evin Incir (S)
 • Karin Karlsbro (L)
 • Alice Bah Kuhnke (MP)
 • David Lega (KD)
 • Peter Lundgren (SD)
 • Jessica Polfjärd (M)
 • Sara Skyttedal (KD)
 • Jessica Stegrud (SD)
 • Tomas Tobé (M)
 • Jörgen Warborn (M)
 • Charlie Weimers (SD)
 • Emma Wiesner (C)

Arba Kokalari (M) närvarade inte och Malin Björk (V) röstade nej till förslaget.

Vad gör vi nu?

Piraterna i EU-parlamentet arbetar på att fälla lagen med juridiska medel.

Om du som medborgare vill undvika att bli övervakad är rådet att hålla dig borta från de stora kommersiella kommunikationstjänsterna och söka dig till fri och öppen mjukvara.

Tyvärr är detta bara början…

Den lag som nu gäller, som tillåter massövervakning av privat kommunikation, är tyvärr bara början. Under hösten kommer EU-kommissionen lägga fram lagstiftning som ska tvinga alla leverantörer av privat kommunikation att massövervaka denna. Det kommer (troligen) även inkludera tjänster som är krypterade, vilket i praktiken innebär ett förbud mot effektiv kryptering eller krav på bakdörrar.

The European Commission has already announced a follow-up regulation to make chat control mandatory for all email and messaging providers. Previously secure end-to-end encrypted messenger services such as Whatsapp or Signal would be forced to install a backdoor. There is a considerable backlash against these plans: A public consultation carried out by the EU Commission revealed that 51% of all respondents oppose chat control for e-mail and messaging providers. 80% of respondents do not want chat control to be applied to encrypted messages. Due to the resistance, EU Commissioner for Home Affairs Ylva Johannson has postponed the proposal until September 2021.

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Vill du läsa mer?

På vår EU-parlamentariker Patrick Breyers blogg kan du läsa allt du kan tänkas vilja veta om #ChatControl.

1920 1080 Piratpartiet