Join the swarm:

ban-chat-control

Före detta EU-domare: planerna på chattövervakning bryter mot grundläggande rättigheter

I jakt på barnpornografi och grooming har EU-kommissionen lagt fram en plan om att massövervaka all privat digital kommunikation. Automatiska filter ska upptäcka misstänkt innehåll och vidarebefordra den till polis och/eller andra organisationer som arbetar med barnpornografi (t.ex. NCMEC).

Första steget i planen är att tillåta den som tillhandahålla email eller chatt-tjänster att utföra denna typ av övervakning. Andra steget är att införa lagkrav på att alla sådana tjänster ska utföra massövervakning av privat kommunikation. Ninon Colneric, doktor i juridik och tidigare domare i EU-domstolen har gjort en grundlig genomgång av planen. Hennes slutsats är att massövervakning av privat kommunikation är ett solklart brott mot EU-medborgares grundläggande rättigheter till privatliv, dataskydd och yttrandefrihet.


Ninon Colnerics slutsats

Having regard to the relevant case-law, EU legislation obliging providers of number-independent communications services (i.e. e-mail, messaging, chat) to generally and indiscriminately screen the content of all private correspondence for ‘child pornography’ and report hits to the police would not comply with the fundamental rights guaranteed by Articles 7, 8, 11 and 16 of the Charter [of fundamental rights].

This would apply all the more if end-to-end encrypted communications were included in the obligation. If the providers were allowed instead of obliged to practice such screening, the result would be the same except that there would be no violation of Article 16 of the Charter.

Undoubtedly fighting online child abuse material is of utmost importance. However, the requirement of Article 24(2) of the Charter to ensure that in actions relating to children, the child’s best interests must be a primary consideration does not mean that those interests prevail over all other interests. The rights of the child must be given particular weight, but they cannot completely supersede the rights and freedoms of others.

Ninon Colnerics slutsats (vår emfas). Läs hela analysen här.

Öppet brev till EU-kommissionen

Med anledning av analysen har Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, tillsammans med flera andra EU-parlamentariker vädjat till de ansvariga kommissionärerna att revidera sina planer på massövervakning av vår privata kommunikation.

”We urge you to focus your efforts on supporting and coordinating targeted investigations and prevention efforts as well as assistance to victims, and refrain from creating or condoning a system of generally and indiscriminately monitoring online activities and relying on private corporations and their error-prone algorithms for detecting alleged criminal activities.

If the scope of such legislation extended to private correspondence it would very likely be annulled by the CJEU in light of its case-law, as confirmed by former CJEU judge Prof. Colneric.”

Öppet brev till flera kommissionärer från bland annat Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Patrick Breyer kommenterar

Utöver att utgöra ett massivt intrång i medborgarnas rätt till privatliv är förslaget också ett symbolpolitiskt slag i luften. Det finns flera åtgärder man kan vidta om man verkligen vill komma åt produktionen av barnpornografi, till exempel att lägga större resurser på infiltrationen av de kriminella gäng som producerar videomaterialet. De system för automatisk granskning av meddelanden som tidigare använts har producerat stora mängder falska positiv (86 %), vilket slösar polisens redan begränsade resurser.

“The unprecedented plan to indiscriminately search all of our private communications using error-prone denunciation machines is doomed and stands no chance in court. Random searches are the wrong approach to protecting children and even endangers them by exposing their intimate self-taken photos and criminalising them in many cases. The right approach and long overdue is, for example, to intensify undercover investigations into child porn rings and reduce the years-long backlog in searching the houses of suspect and screening the data seized.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

Triloger pågår

Triloger – alltså förhandlingar mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentet – pågår sedan någon månad tillbaka. De förhandlar om förslaget att tillåta leverantörer av email och chatt-tjänster att övervaka privat kommunikation. Tyvärr har majoriteten i parlamentet backat från de minimala krav på rättssäkerhet som föreslagits av de gröna/vänstern (under ledning av Piratpartiet). Bland dessa förslag fanns att begränsa hur dåliga algoritmerna som automatiskt ska granska meddelanden får lov att vara och ett skydd för sekretesskyddad kommunikation med t.ex. advokater eller läkare.

Efter att trilogerna slutförts ska förslaget röstas om i EU-parlamentet. Bland de svenska partierna i parlamentet finns en stor majoritet – från SD till MP – till stöd för denna massövervakning av privat kommunikation.

Läs mer på Patrick Breyers översiktssida.

1920 1080 Piratpartiet