Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

EU-domstolen vs datalagring, rond fyra

EU-domstolen har haft tre tidigare duster med olika europeiska lagar om datalagring (lagring av uppgifter som till exempel vem som ringer vem, hur våra mobiler rör oss och vilka hemsidor vi besöker). I denna fjärde rond behandlade domstolen ett fall från Estland, där en individ stod anklagad för bland annat stöld och bedrägeri. Staten hade brukat information från datalagringsprogram, vilket EU-domstolen underkände.

Varför? Jo, enligt EU-domstolen kan datalagring bara användas för att utreda särskilt allvarliga brott. Varken stöld eller bedrägeri kvalificerar. Troligen alltså inte heller fildelning eller ringa narkotikabrott, vilka är huvudområdena som svensk datalagring används inom.

Domstolen krävde också – igen – fler rättssäkerhetsgarantier runt användning av datalagringsprogram. Bland annat att domstol måste godkänna tillgång till informationen.

Läs mer hos Netzpolitik. och Femte Juli-stiftelsen.

3000 1000 Piratpartiet