Telia lämnar ut personuppgifter till upphovsrättstroll utan beslut från domstol

23 april, 2021

I en granskning som Dagens Nyheter gjort avslöjas att internetleverantören Telia felaktigt lämnat ut 55 av sina kunders personuppgifter till advokatfirman NEXT Advokater, ett så kallat upphovsrättstroll. En av landets största operatörer har alltså lämnat ut personuppgifter till ett upphovsrättstroll helt på eget bevåg, i strid med domstolens beslut. De har därmed bidragit till systematisk utpressning av sina egna kunder, utan att ens tillstymmelsen till misstanke om något faktiskt brott finns. Piratpartiet har många gånger tidigare beskrivit hur detta går till och varför denna utpressning är ett problem. Ipred-lagen leder till att tiotusentals oskyldiga svenskar varje år utpressas av upphovsrättstroll. Det är en skandal.

Detta är ytterligare ett bevis på att Ipred-lagen aldrig borde trätt i kraft, hur den kommit att missbrukas och att den omgående bör rivas upp!

Upphovsrättstrollens smutsiga byk

En annan av de allt fler tvivelaktiga advokatfirmor som skickar brev till privatpersoner med hot om rättegång ifall de inte betalar åtskilliga tusenlappar, är Njord Law Firm. Piratpartiet skrev i januari om hur advokatfirman fällts i tre danska rättsfall, efter att de utpressade privatpersonerna drivit respektive fall vidare till högre instans, där det visade sig att deras uppdragsgivare, Copyright Management Service, inte ens företrädde rättighetshavarna. Njord Law Firm har alltså skickat brev till personer som de anklagat för att ha fildelat filmer, utan att rättighetshavarna till filmerna varit inblandade över huvud taget.

Nu utreder danska staten Njord för bedrägeri, för att ha lurat till sig sammanlagt runt 10 miljoner kronor som företrädare för CMS och MIRCOM. Den senare av dessa två har dessutom, av belgisk domstol, tagits till EU-domstolen för att bringa klarhet kring huruvida deras sätt att använda Ipred-direktivet för att skicka utpressningsbrev är i linje med lagen eller inte.

I Sverige står det stilla

Det rör alltså på sig i vårt grannland och i EU. Men här i Sverige fortsätter Patent- och Marknadsdomstolen med sina godtyckliga beslut om personuppgiftsutlämning som de stora internetleverantörerna mer än gärna bistår upphovsrättstrollen med. Så gärna att de alltså, åtminstone i Telias fall, till och med ger ut mer än domstolen sagt åt dem att göra. De verkar i och med detta beteende inte bry sig särskilt mycket om att deras egna kunder på grund av detta utpressas av upphovsrättstroll som inte bryr sig om ifall den utpressade begått något brott eller inte. De är endast intresserade av att cyniskt tjäna enkla pengar. Hade de brytt sig om att bringa rättvisa hade de tagit någon av alla de tusentals som kastat utpressningsbreven till domstol. Det har de inte. Rättegångar är jobbiga och kan – som de danska fallen visat – leda till att liken i ens garderob trillar fram i ljuset.

Vad vill Piratpartiet?

Piratpartiet står för ett fritt internet och ett skyddat privatliv, därför vill vi:


Donera

Det bästa sättet att ekonomiskt stödja vår verksamhet på är genom att bli vad vi kallar guldpirat - en person som donerar till oss regelbundet, varje månad. Dessa donationer gör att vi kan fortsätta med vår verksamhet och planera för framtiden. Bli guldpirat genom att klicka på knappen nedan.

Du kan också donera enskilda belopp via Swish (1231792159) eller PayPal.

Guldpirat


Swish

PayPal

Bli pirat

Att bli medlem i Piratpartiet är det enklaste sättet att visa stöd för vad vi gör. Det är helt gratis, eftersom vi inte tycker att ekonomi ska vara en barriär för att engagera sig i politiken. Välkommen ombord!