Join the swarm:

Breter

EU-parlamentariker Patrick Breyer om hur ineffektivt det vore att övervaka chattkommunikation

Till NewEurope säger Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, att förslaget om att tvinga kommunikationstjänster (t.ex. email och chatt) att övervaka privata meddelanden för att hitta barnpornografi/grooming vore ett stort slag i luften.

Det första problemet är att lagen hade fallit i domstol på grund av dess solklara brott mot europeiska medborgares grundläggande rätt till privatliv och privat korrespondens.

Det andra problemet är att lagen hade påverkat de som verkligen handlar med barnpornografi till andra plattformar och kanaler där deras meddelanden inte lästs. De hade också kunnat använda kryptering som de själva applicerar före och efter mottagande av meddelanden över t.ex. Facebook Messenger, vilket gjort att Facebooks meddelande-övervakning blivit verkningslös. Detta vet och erkänner plattformar som Facebook.

“the planned indiscriminate message and chat control will fail in court and do nothing to protect children,”

“It is even counterproductive because it pushes perpetrators into secure communications channels and thus makes their prosecution more difficult or impossible…Instead of propagating mass surveillance, children must be protected online and offline by better prevention, public education, therapy and support services, and strengthening of law enforcement capacities.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet
1280 926 Piratpartiet