Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Basinkomst: Framtidens trygghet

Ingen ska lämnas utanför samhället och våra trygghetssystem. Med basinkomst ger vi alla en garanterad trygghet, så att den som är sjuk kan lägga sin kraft på att bli frisk, den som är arbetslös kan fokusera på att hitta jobb, och fler vågar starta företag eller vidareutbilda sig.

Trygghet i framtiden

>
Arbetsmarknadspolitik från 1900-talet fungerar inte för morgondagens ekonomiska verklighet. Istället för en snårskog av bidrag, stöd och försäkringar vill vi se en trygg basinkomst för alla.

Framtidens arbetsmarknadspolitik kräver flexibilitet och att vi fortsätter att utvecklas genom hela livet. Piratpartiet ser inte åt höger eller vänster — vi blickar framåt!

Dagens trygghetssystem är ofta präglade av godtycklighet. Vissa personer får rätt till ersättning medan andra i samma situation nekas, beroende på en handläggares enskilda bedömningar. För att komma bort från godtycket är basinkomsten generell, med exakt samma villkor för alla som har rätt till den. Ingen diskrimineras.

Digitaliseringen, smartare AI och den fantastiska utveckling vi sett bland robotar innebär radikalt förändrade villkor för arbetsmarknaden. Vissa bedömare förutspår att så mycket som hälften av de arbetstillfällen som finns idag kan automatiseras bort i en nära framtid, främst inom transport, handel och datahantering. Även om dessa jobb ersätts med nya kommer detta innebära en väldigt stor omställning för många, med omfattande arbetslöshet och omskolning som följd. I denna spretiga och osäkra arbetsmarknad kan basinkomsten erbjuda en grundläggande trygghet som säkerställer att vi kan gå över till framtidens ekonomi utan att någon lämnas bakom.

3000 1000 Piratpartiet