Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Basinkomst: Ett enklare system

Dagens skyddsnät är väldigt svåra att överblicka. Detta är ett problem av flera anledningar. Det gör det svårt för lagstiftarna att skriva lagar som inte är motsägelsefulla eller stör varandra på olika sätt. Det gör det också svårt för människor att veta vilka ersättningar de faktiskt har rätt till. Basinkomst är ett väldigt enkelt system att överblicka och förstå, för alla parter.

Mindre byråkrati

>
Ett mål med införandet av basinkomst är att minska den byråkrati som idag präglar våra trygghetssystem, både för tjänstemännen och för de som förlitar sig på dem. Mängden administration och blankettskrivande ökar för varje år och allt fler får svårt att veta hur de egentligen ska gå till väga för att nyttja våra trygghetssystem.

Genom att konsolidera delar av dagens sociala skyddsnät till en basinkomst kan vi minska på ett antal myndigheters storlek — till exempel Arbetsförmedlingen och CSN — eller till och med lägga ned dem. Detta innebär besparingar som vi vill använda till att finansiera basinkomsten.

3000 1000 Piratpartiet