Skepp.hemsida5

Avsnitt 19 – Vad finns det för alternativ till Big Tech?

Deltagare: Mattias Rubenson, partisekreterare, och Johan Öhman Saldes, pirat och programmerare

Ämne: Vad finns det för alternativ till Big Tech?

Makten över internet och vår kommunikation har allt mer centraliserats i händerna på ett fåtal företag – Big Tech. Piratpartiet arbetar politiskt för att decentralisera internet igen – särskilt genom förslag om interoperabiltetstvång. Men vad kan man göra som orolig individ? Hur ser framtiden ut för de decentraliserade alternativen till Big Tech? Om detta pratar vi i detta avsnitt av Ett skepp kommer lastat.

Läs mer: Om interoperabiliet: https://piratpartiet.se/nyheter/interoperabilitet-ar-nyckeln-till-att-knacka-natjattarnas-dominans/

Principprogrammet om decentralisering: https://piratpartiet.se/principprogram/#2.3.2

Principprogrammet om Big Tech: https://piratpartiet.se/principprogram/#3.8

1920 1280 Piratpartiet
Sök efter...