Join the swarm:

Mattias Bjärnemalm — Jag är internet

Mikael Damberg saknar respekt för rättsstaten

Idag tar Mattias Bjärnemalm, vår toppkandidat i EU-valet, internetoperatören Bahnhof i försvar mot inrikesministern Mikael Damberg. Damberg har gått hårt åt Bahnhof för att operatören aviserat att man kommer överklaga den nya datalagringslagen, och till och med hotat med att dra in deras licens.

Såhär skriver Bjärnemalm: ”Det är fullständigt solklart att den enda lagliga datalagringen är den som endast är riktad mot vissa personer, som har kopplingar till grov brottslighet och vars information kan antas hjälpa vid brottsutredningar.

Att Bahnhof väljer att överklaga datalagringen är en stor tjänst till oss medborgare i Sverige, som inte själva hade kunnat överklaga lagen, eftersom vi bara drabbas indirekt, som en konsekvens av att operatörerna tvingas lagra information om oss. Vi riktar därför ett stort tack till Bahnhof, för att de står upp för våra medborgerliga rättigheter även när regeringen slutat göra det.”

Läs hela texten här.

2560 1707 Piratpartiet